Lukijalta: Valtolantien kunnosta

Valtolantie (tie 4173) on Mäntyharjun kaakkoisosassa sijaitseva noin 30 kilometrin mittainen osittain kestopäällystetty tie. Valtolantien päällystämätöntä osaa on noin 16 kilometrin matka Kinnin kylästä Käävänkylään. Päällystämätön osuus on jo vuosikausia ollut kohtuuttoman huonossa kunnossa ja sille kaivataan kipeästi parannusta.
Päällystämätöntä osuutta tiestä käyttää päivittäin työ- ja asiointiliikenteeseen lähes sata taloutta. Kapeaa ja mutkaista tietä ajetaan päivittäin Mäntyharjun keskustan suuntaan töiden, harrastusten ja palveluiden perässä. Lisäksi tiellä kulkee asiointiliikenne, taksit sekä koululaiskuljetukset. Työliikennettä tiellä on molempiin suuntiin sillä alueella toimii merkittäviä työnantajia kuten Jukola ry. Päivittäin tiellä kulkee kymmenittäin eri sidosryhmien ja yhteistyökumppanien edustajia ja usein ensimmäinen mielikuva muutoin kauniista alueesta heille onkin huonokuntoinen tie.

Vapaa-ajanasukkaiden määrä lähes kymmenkertaistaa alueen asukasmäärän loma-aikoina. Samalla tienkäyttäjien määrä lisääntyy huomattavasti. Raskasliikenne on tiellä vilkasta ympäri vuoden.
Tietä käyttävät mm. sorarekat, maa- ja metsäteollisuuden kuljetukset sekä puolustusvoimat. Raskaan liikenteen kaluston kokonaismassojen korotus sekä kuljetuksissa käytettävän konekannan suurentuminen ovat lisänneet entisestään Valtolantien sora-osuuden vaurioitumista.

Kesäajan keskeisiin tienhoitotoimenpiteisiin pitäisi kuulua mm. soratien muotoilu ja tasaaminen, pölynsidonta sekä sorastus.
Kuluneen kesän aikana tasausta on jonkin verran tehty sen jälkeen kun asiasta on soitettu ja huomautettu valtakunnalliselle Tienkäyttäjän linjalle. Tässä vaiheessa tie on kuitenkin ollut jo siinä kunnossa, että vaurioita kulkuneuvoihin on syntynyt. Sorastusta ei ole tehty edes tarvittavia määriä. Etenkin Valtolan kylän kohdalla soratien ylin rakennekerros on niin kulunut, että sitä ei ole.
Autot joutuvat ajamaan suoraan noin 50 millimetrin kokoisen kalliomurskeen päällä. Jotain rasituksesta kertoo jo se, että pelkästään yhdessä kylän taloudessa kärsittiin viime kesänä viisi eri rengasrikkoa tiellä olevan karkean murskeen vuoksi.

Tiehen muodostuva aaltomainen kuvio (ns. nimismiehen kihara) rasittaa myös osaltaan ajoneuvoja. Korjausta on yritetty tehdä urakoitsijan puolesta kuorma-auton alusterällä. Kiharat poistuvat kuitenkin vasta järeämmän, syvemmälle ulottuvan käsittelyn jälkeen. Näin on tapahtunut kuluneen kesän aikana vain kerran (Tienkäyttäjän linjalle soiton jälkeen) kun tie lanattiin traktorilla vedettävällä lanalla niin, että ongelma poistui muutaman päivän ajaksi. Muutoin ongelma on jokapäiväistä. Jos jotain positiivista niin kauppareissulta ostetut kakkutarvikkeet yleensä vatkautuvat valmiiksi jo automatkalla tien täristyksen vuoksi.

Pölynsidonnan tehostaminen olisi myös ensiarvoisen tärkeää. Pölyäminen heikentää tiellä liikkuvien näkyvyyttä ja näin ollen liikenneturvallisuutta. Se vaikuttaa myös tien varrella asumisen terveellisyyteen sekä likaa tien lähiympäristön rakennuksia ja kasvillisuutta. Valtolantie toimii monille alueen asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille ulkoilureittinä. Liikkuminen tiellä jalkaisin tai pyörällä on tehty kuitenkin tiettyinä vuodenaikoina mahdottomaksi raskaan pölyämisen vuoksi mainitsematta edes lastenvaunujen kanssa liikkumista.

Käävänkylän kaupalla on kerätty kesän ajan adressia päällysteen saamiseksi Valtolantielle välille Kinni-Käävänkylä. Tien päällystäminen tukisi Partsimaan alueen vetovoimaisuutta.
Päällyste takaisi turvallisen liikkuvuuden tiellä vähentämällä edellä mainittuja haittoja sekä mm. säästä ja liikenteestä aiheutuvia vaurioita. Valtolantie on ennestään päällystetty molemmista tulosuunnista noin kymmenen kilometrin matkalta.
Adressin allekirjoittaneet toivovat, että päällystys voitaisiin toteuttaa myös Valtolantien keskiosassa. Palvelut ovat ajan saatossa kyliltä vähentyneet ja tiestö on enää yksi niistä harvoista palveluista, joita meillä on. Toimiva ja kunnossa oleva tie palveluiden pariin on elinehto syrjäkylillä asuville. Alueen elinvoimaisuus hiipuu entisestään jos se ei ole tien kunnon vuoksi kohta enää saavutettavissa.

Adressin on tällä hetkellä allekirjoittanut lähes 350 henkilöä. Nimien kerääminen jatkuu 13.8. saakka Käävänkylän kaupan aukioloaikoina.
Tämän jälkeen adressi tullaan luovuttamaan Pohjois-Savon Ely-keskukselle, joka päättää myös Mäntyharjun alueen teiden kunnossapidosta. Adressi lähetetään tiedoksi myös Mäntyharjun kuntaan sekä liikenne- ja viestintäministeriöön.

Alueen asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden puolesta
Eveliina Mäenpää
Valtola-Käävänkylän kylätoimikunnan pj

Kommentteja aiheesta “Lukijalta: Valtolantien kunnosta

 • 9.8.2017 at 21:07
  Permalink

  Tehkää kyseinen hiekkatie asfaltti tieksi keräämällä kaikilta tien asukkailta maksu jolla maksatte pohjatyöt ja lopuksi asfaltin. Sitten puomit uusitulle asfaltti tien molempiin päihin. Jokainen tien käyttäjä maksaa puomilla tien käyttömaksun. Tämän toteuttamisen jälkeen tietä ajaa ja siitä maksaa vain tien todellinen käyttäjä. Kaikki kerätyt rahat laitatte tien parannukseen ja tien pitämiseen hyväkuntoisena.

  Kyseinen tien ongelma valtion kannalta ( jotta valtio maksaisi asfaltin ) Syy = Kyseinen tie alkaa Valtolan risteyksestä ja loppuu Mikkeli-Kouvola tiehen… Eli valtion kannalta Valtolan tie ei johda mihinkään. Valtio ei osaa arvostaa tien varren asukkaita.. Kun tie ei pääty edes pieneen kuntakeskukseen.

  Valtio on näyttänyt että arvostus Mäntyharjun uusimman tien ( uuden Miekantien ) asfaltin pitämiseksi ajokuntoisena ei ole kiinnostusta. Nuorisoseuran talon kohdalta aina Vihantasalmelle VT 5 asti asfaltin kunto on kuin kyseisellä tiellä olisi pidetty armeijan sotaharjoitus Vekaranjärven sijaan..

  Yksityistäkää Valtolantie.. Se olisi suuri palvelus tuleville sukupolville.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Kumpi merkitsee enemmän äänestyspäätöksessä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...