0

Kalatie olisi viimein hyvä saada

Voikosken kalatiestä on taitettu peistä jo kohta sadan vuoden ajan. Oy Woikoski Ab:llä on ollut koskessa voimalaitos vuodesta 1917 lähtien. Vaelluskalojen kulku alapuolisesta Vuohijärvestä ylös ja alas on ollut tämän ajan estynyt.

Vuonna 1923 yhtiö velvoitettiin rakentamaan koskeen kalaporras, eli sen aikainen kalatie. Porrasta tai kalatietä ei ole kuitenkaan tähän mennessä rakennettu.
2000-luvulla yhtiö on itse ollut asiassa aloitteellinen. Woikoski on kaavaillut koskeen uutta pienvoimalaa ja kalatie on määrä rakentaa sen yhteyteen. Viime vuosina hankkeen tiellä ovat olleet kuitenkin erimielisyydet viranomaisten kanssa uuden voimalan juoksutusten vaikutuksista kosken yläpuoliseen Sarkaveteen.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että asiaa käsitellään vielä jonkin aikaa viranomaisten pöydällä. Jos yhtiö haluaa ottaa voimalasta kaiken tehon irti, sen on tarkennettava viranomaisille juoksutusten vaikutuksia lähivesiin. Jos ja kun vedenpinta vaihtelee senttitolkulla, prosessissa on kuultava myös järven ranta-asukkaita. Taustalla on omalta osaltaan viranomaisten tiukentunut laintulkinta. Nykyisin ympäristövaikutuksia arvioidaan selvästi menneitä vuosikymmeniä tarkemmin.

Tällä hetkellä pallo asiassa on Woikoskella. Jos yhtiö lähtee edistämään asiaa viranomaisten edellyttämällä tavalla, on voimalahankkeella ja kalatiellä erittäin suuret mahdollisuudet toteutua. Kaiken taustalla on kuitenkin se, että hankkeen pitää olla yhtiölle taloudellisesti kannattava.
Isossa kuvassa olisi kaikkien etu, että voimalahanke etenisi. Se olisi mukava uutinen myös vapaa-ajan kalastajille ja matkailijoille. Kalatie elvyttäisi osaltaan myös Mäntyharjun reitin luontaisia kalakantoja.

Lue myös: Voikosken voimalaitoksen rakentaminen vaatinee ranta-asukkaiden kuulemista

Viikon kysymys

Kumpi merkitsee enemmän äänestyspäätöksessä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...