Vesiasiantuntija: Kinnin lähivesien kemikaalimäärät ovat melko pieniä

Kinnin liikennepaikalta maahan päässyt kemikaali ajautui ojia ja puroja pitkin läheisiin lampiin. Ely-keskuksen sunnuntaina teettämien mittausten mukaan eniten kemikaalia on löydetty viereisestä Kärmelammesta ja Ojantauksenlammesta.

MTBE:tä löytyi lammista sunnuntaisissa mittauksissa kuitenkin alle yhden mikrogramman verran litrassa, mikä on Etelä-Savon ely-keskuksen vesiasiantuntija Esa Rouvisen mukaan pieni määrä. Tilanne kuitenkin tarkentuu lähipäivinä kun uudet mittaustulokset valmistuvat. Tällä hetkellä aine aiheuttaa alueella kuitenkin hajuhaittaa.
Suurin pitoisuus, noin 1000 mikrogrammaa litrassa löytyi Ojantauksenlampeen tulevasta ojasta.
– Aine näyttäisi menevän lammista ohi oikovirtauksena.

Sunnuntaisten mittaustulosten perusteella ainetta ei ole löytynyt Rouvisen mukaan suuria määriä myöskään Pajulammesta tai siitä Sarkaveteen jatkavasta Haapapurosta. Kaikkien näidenkin vesien MBTE-pitoisuudet olivat alle mikrogramman litraa kohden.
– Tämänhetkisen tiedon perusteella tilanne ei näytä pahalta. Eliöstöä tappavissa pitoisuuksissa puhutaan milligrammoista ja nyt saaduissa näytteissä on kyse vain mikrogrammoista.

Ely-keskuksen mukaan pitoisuudet ovat niin pieniä, ettei niillä ole vaikutusta veden käyttöön esimerkiksi saunavetenä. Lisätietoa vesien tilasta on odotettavissa perjantaihin mennessä, jolloin valmistuvat maanantaina otettujen näytteiden tulokset.

Luontoon päässyt MBTE-kemikaali on erityisen viheliästä pohjavedelle, mutta Kinnin lähiseutu ei ole varsinaista pohjavesialuetta. Ely-keskuksen mukaan on myös epätodennäköistä, että kemikaalia olisi päässyt lähialueen kaivoihin.

Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut seuraavat onnettomuusalueen lähialueen ympäristön tilaa ja hoitavat alueella myös torjuntatoimia.

Esa Rouvisen mukaan alueelle on rakennettu patoja ja asennettu öljypuomeja. Niiden teho on kuitenkin vielä kysymysmerkki.
– MBTE liukenee hyvin veteen ja siinä mielessä sen leviämisen estäminen on erittäin vaikeata. Katsotaan miten tilanne kehittyy.

Rouvinen haluaa myös rauhoitella lähialueen asukkaita MBTE-aineen vaarallisuudesta. Pilaantuneen veden kyllä haistaa ja maistaa.
– MBTE ei tiettävästi kerry ravintoverkkoon eikä ole itsessään hirvittävän myrkyllinen.

Lue kaikki Kinnin onnettomuuteen liittyvät uutiset tästä linkistä.

Kommentteja aiheesta “Vesiasiantuntija: Kinnin lähivesien kemikaalimäärät ovat melko pieniä

 • 13.4.2018 at 22:42
  Permalink

  Pajulammesta sarkaveteen laskevan
  puron taimenet ovat suurimmassa
  vaarassa. Haapapuron latvavesiä ei ole
  Kunnostettu sopivaksi taimenen
  kutupaikoiksi. Tärkeimmät kunnostetut
  paikat missä on taimenen kutusoraikkoa
  ovat pitkäjärvestä laskevan puron alaosassa ennen pajulampea ja pajulammesta lähtevästä purossa ennen
  Sarkavettä. Josta kaloilla on esteetön kulku Pitkäjärveen. Puroissa elää luonnossa syntynyt taimen kanta jota on tuettu keväisin istuttamalla sinne vastakuoriutuneita taimenia.
  Taimenet tulevat syksyllä puroihin kudulle.
  Nähtäväksi jää selviääkö kuoriutuvat
  Taimenet hengissä

Comments are closed.

Viikon kysymys

Mitä mieltä olet Padel-kentän rakentamisesta Mäntyharjuun?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...