Kemikaalivaunuja säilöttiin myös Mäntyharjun ja Hirvensalmen rajamailla Lelkolassa

Mäntyharjun Kinnin ja Hirvensalmen puolella sijaitsevan Lelkolan liikennepaikkoja on käytetty poikkeusluvalla vaarallisten aineiden väliaikaisina säilytyspaikkoina. Pääsääntöisesti vaaralliset aineet säilytetään niihin erikseen suunnitelluilla vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) ratapihoilla, mutta Kotkan Mussalon sataman ruuhkan takia VR säilytti kuljetuksia Itä-Suomessa myös neljällä liikennepaikalla.
Kinnin ja Lelkolan lisäksi vaarallisia aineita on säilytetty väliaikaisesti Kouvolan Harjun ja Kotkan Hovinsaaren liikennepaikoilla. Luvat säilytykseen on antanut Liikennevirasto.
– Liikennepaikat valikoituivat siksi, etteivät ne sijaitse lähellä isoja asutuskeskuksia ja ovat niin sanotuilla metsäseuduilla. Lisäksi ne ovat Mussalon näkökulmasta kohtalaisesti saavutettavissa, kertoo rataverkon käyttö -yksikön päällikkö Jukka Ronni Liikennevirastolta.

Ronni painottaa, että liikennepaikkojen käyttö VAK-kuljetusten säilyttämiseen on erittäin harvinaista. Vastaavaa tilannetta ei ole tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana, jona hän on nykyisessä tehtävässään toiminut. Tavallisesti kemikaalit säilötään jollakin kolmellatoista VAK-ratapihalla.
– Kinnin erittäin valitettavan onnettomuuden johtopäätöksenä päädyimme tyhjentämään myös Lelkolan liikennepaikan vaunuista. Lisäksi arvioimme uudestaan mitkä paikat soveltuvat tehtävään tulevaisuudessa, Ronni sanoo.

VR:ltä kerrotaan, että Kinnin ja Lelkolan käyttäminen kemikaalien säilytykseen on poikkeuksellista.
– Kyseessä ovat tilapäiset seisontapaikat, joissa ei ole missään nimessä tarkoitus säilöä kuljetuksia. Meidänkin tavoite on, että kuljetukset siirtyisivät mahdollisimman nopeasti määränpäähän. Nyt se ei ollut kuitenkaan mahdollista sataman ruuhkan takia, VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen kertoo.

Lisäongelmia Kinnin onnettomuuden siivoustöihin toi se, ettei vaarallisten kemikaalien säilytyksestä oltu kerrottu lainkaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle. Onnettomuus tuli pelastusväelle siis täysin yllättäen.
VR:n mukaan se toimi tilanteessa sääntöjen mukaan. Säilytykseen oli saatu lupa Liikennevirastolta ja säilytyksestä oli tiedotettu Liikenneviraston Rataliikennekeskusta. Tatu Tuomisen mukaan vastuu vaunujen säilytyksen tiedotuksesta Etelä-Savon pelastuslaitokselle ei kuulu VR:lle.
– Ohjeen mukaan meidän pitää saada lupa Liikennevirastolta ja tiedottaa asiasta Liikenneviraston Rataliikennekeskusta.
Jukka Ronnin mukaan tiedottamisvastuu pelastuslaitoksen suuntaan kuului periaattessa sekä VR:lle että Liikennevirastolle. Ilmoitusta ei kuitenkaan koskaan tehty.
– Tämä on selvästi asia, jossa on ollut epäselvää ohjeistusta. Käsitteekseni kyseessä on inhimillinen virhe.

Kommentteja aiheesta “Kemikaalivaunuja säilöttiin myös Mäntyharjun ja Hirvensalmen rajamailla Lelkolassa

 • 14.4.2018 at 10:00
  Permalink

  VR on valtio valtiossa eikä sitä koske tavan kansalaisia koskevat pykälät tässäkään asiassa.
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 13.3.2002/195 sanoo:
  27 §
  Vaarallista ainetta sisältävien vaunujen käsittelyturvallisuus ratapihoilla
  Vaarallista ainetta sisältävän säiliövaunun tulee olla ratapihalla, satamassa tai muussa vastaavassa paikassa alueella, johon on asiattomilta pääsy kielletty. Jos vaarallista ainetta sisältävää säiliövaunua joudutaan säilyttämään tilapäisesti ratapihalla, satamassa tai muussa vastaavassa paikassa, säilyttämisestä on tehtävä ilmoitus paikallisille pelastusviranomaisille pelastusviranomaisen kanssa sovitulla tavalla. (10.5.2007/538)
  Tottakai vastuuta pallotellaan VRllä ja yritetään vyöryttää Liikenneviraston syyksi, vaikka on kiistatonta ettei Liikennevirasto ole kuljetussopimuksesta asiakkaan ja rautatieyrityksen välillä millään tavalla vastuussa saati tietoinen. En ymmärrä miten Liikennevirasto voisi olla vastuussa millään tavalla tilapäisen säilytyspaikan käytöstä kenellekään. Eihän virasto voi mitenkään tietää luvan myönnettyään käyttääkö luvan saaja saamaansa lupaa vai ei. Kyllä se tieto on täysin yksikäsitteisesti rautatieyrityksen tietoa ja sen myötä yritys on ilmoitusvelvollinen huolehtimaan paitsi ilmoituksesta pelastusviranomaisille myös vartioimaan paikkaa estääkseen asiattomien pääsyn paikalle. Tämä tosiasia tuntuu hämärtyvän näköjään myös Liikennevirastossa.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Mitä mieltä olet Padel-kentän rakentamisesta Mäntyharjuun?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...