Uudet näytteet valmistuivat: Kinnin lähivesien kemikaaliarvot nousussa, lisää hajua luvassa

Kinnin lauantaisen kemikaalionnettomuuden lähivesien kemikaaliarvot ovat nousussa. Ely-keskuksen mukaan MTBE-kemikaalin vaikutusalue on myös laajentunut ensimmäisiin mittaustuloksiin verrattuna. Viranomaiset ennakoivat, että alueella tulee todennäköisesti esiintymään pitkään runsaita hajuahaittoja.

Ely-keskus kuitenkin muistuttaa, että MTBE:tä ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi. MTBE on viranomaisten mukaan vain lievästi myrkyllistä vesieliöille eikä sen ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Maanantaina Ojantauksenlammesta Pajulammen suuntaan laskevasta ojavedestä otetuissa näytteissä veden MTBE-pitoisuus oli 33 milligrammaa litrassa. Määrä on niin korkea, että se haisee ojan vieressä selvästi.

Tämänhetkisen ennusteen ja arvion mukaan myös Pajulammen MTBE-pitoisuus nousisi myös korkealle, eli 25:een milligrammaan litrassa. Etelä Savon ely-keskuksen vesiasiantuntija Esa Rouvinen pitää määrää melko isona.

Sunnuntaina Ojantauksenlammesta otetussa lampivedessä pitoisuus oli yhden mikrogramman luokkaa litrassa. Se vastaa sen hetkistä lammesta Pajulammen suuntaan lähtevän ojaveden pitoisuutta. Ely-keskus kertoo, että Pajulammen haitta-ainepitoisuudet ovat nyt nousemassa ja hajukynnys ylittymässä. 

Pajulammesta Sarkaveteen laskevien purojen, kuten Haapapuron haitta-ainepitoisuuksien ennustetaan niin ikään nousevan. Laadittujen alustavien arvioiden mukaan haitta-ainepitoisuudet kohoavat myös Sarkavedessä. Ennusteen ja arvion mukaan Sarkaveden haitta-ainepitoisuus nousisi 0,03:een milligrammaan litrassa. Ennuste tarkentuu kun uusia näytteitä valmistuu. Vesistövaikutukset rajautuvat haitta-aineiden kulkeutumisreitille.

Tämänhetkisen arvion mukaan päästöstä ei ole vaikutuksia läheisiin talousvesikaivoihin. Ely-keskus kuitenkin seuraa tilannetta. Kemikaalin pääsyä lähivesiin on pyritty estämään muun muassa padolla ja puomituksilla. Niiden tehosta ei ole vielä olemassa tarkkoja tuloksia.

Alueella otetaan lisänäytteitä torstain aikana. Vaurioituneiden vaunujen poisto alueelta alkaa niin ikään torstaina.

Päivitetty 12.4. kello 12. vesiasiantuntija Esa Rouvisen kommentit.

Lue kaikki Kinnin onnettomuuteen liittyvät uutiset tästä linkistä.

2 kommenttia aiheesta “Uudet näytteet valmistuivat: Kinnin lähivesien kemikaaliarvot nousussa, lisää hajua luvassa

  • 12.4.2018 at 12:54
    Permalink

    Suur Onetmuus ja ympäristö katastrofi riski oli suuri luonto +ihmiset kärsiänä , Presidenti Niinistön lapsi kastettiin vei suuren huomion ja tasavallan presidentti EI viitsi edes lähteä onetmuus paikalle selvittää asiaa . No just niin .

  • 14.4.2018 at 11:08
    Permalink

    Onneksi meillä ei ole muotia amerikkalais-tyylinen lähestymistapa onnettomuuksiin, jossa presidentti saapuu paikalle ihmettelemään ja esittelmään itseään kaikkien asioiden ja alojen asiantuntijana. Hyvä että asiantuntijat saavat tehdä työnsä rauhassa.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Kumpi merkitsee enemmän äänestyspäätöksessä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...