MTBE-pitoisuudet kohomassa – Kärmelammella ensimmäinen kalakuolema

Mäntyharjun Kinnin kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutukset ovat voimistumassa alapuolisissa vesissä. Ely-keskuksen mukaan ensimmäinen havainto kalakuolemasta tehtiin näytteenoton yhteydessä Kärmelammessa torstaina 12.4.  Kärmelammessa

Suojaseinällä ja patorakenteilla hidastetaan haitta-aineiden leviämistä. Suunnittelu on käynnissä. (Kuva Ramboll Oy)

Pitäjänuutiset

Mäntyharjun Kinnin kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutukset ovat voimistumassa alapuolisissa vesissä. Ely-keskuksen mukaan ensimmäinen havainto kalakuolemasta tehtiin näytteenoton yhteydessä Kärmelammessa torstaina 12.4.

Kärmelammessa ja Ojantakaisenlammessa haitta-ainepitoisuudet ovat niin korkeita, että kalakuolemia on odotettavissa jatkossakin.

Keskiviikkona 11.4. otettujen vesinäytteiden tulosten mukaan Pajulampeen tulevan, Pajulammen ja Pajulammesta Sarkaveteen purkautuvan puron haitta-ainepitoisuudet ovat nousseet merkittävästi. Pajulammen korkein havaittu haitta-ainepitoisuus oli 74 milligrammaa litrassa.

Mitattujen MTBE-pitoisuuksien ja alustavien mallinnustulosten perusteella myrkyllisyyttä vesieliöille todennäköisesti ilmenee lähimmissä pintavesimuodostumista eli Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa sekä näiden välisissä puroissa. Sarkavedessä pitoisuuden ei ennusteta nousevan vesieliöille myrkylliselle tasolle, mutta sielläkin tulee esiintymään haju- ja makuhaittoja lähellä Pajulammesta purkautuvaa puroa.

Sarkaveteen purkavan ojan edustalla haitta-ainepitoisuus on nousussa. Pitoisuus oli näytteenottohetkellä 0,12 milligrammaa litrassa. Laajemmalla Sarkavedessä pitoisuudet ovat edelleen pieniä (0,003 milligrammaa litrassa). Hajukynnys on purkautumispaikan lähistöllä ylittynyt.

Kärmelampeen ja Ojantauksenlampeen on asennettu haitta-aineen leviämistä rajoittavia puomeja. Lisäksi Ojantauksenlampeen on asennettu erillinen suojaseinä. Onnettomuusalueelta Kärmelampeen tuleva oja on tukittu patorakenteella.

Lue kaikki Kinnin onnettomuuteen liittyvät uutiset tästä linkistä.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka