0

Sitkeä taistelu jatkuu: Ranta-asukkaat odottavat Liikenneviraston apua

Korkein hallinto-oikeus on velvoittanut Liikennevirastoa tekemään esityksen toimenpiteistä, joilla Mäntyharjulla sijaitseva Pieni Pyhävesi palautetaan noin kymmenen vuoden takaiselle tasolle.
Käytännössä tämä tarkoittaisi kunnostussuunnitelman laatimista vesialueelle, jonka yläpuolisessa maastossa tehtiin Viitostien perusparannus 2009-2011 sekä korjauksia vielä 2013.
Pieni Pyhävesi-yhdistys sekä osa alueen vakituisista ja vapaa-ajan asukkaista katsoo, että perusparannuksesta aiheutui vettä pilaavia päästöjä.
Yhdistys teki Itä-Suomen aluehallintovirastoon hallintopakkohakemuksen 2011. KHO on hylännyt valituksen, jonka Liikennevirasto oli tehnyt hallinto-oikeudelle hakemuksen vaatimuksista
Liikenneviraston näkemyksen mukaan tiealueelle kertyviä vesiä ei ole luokiteltavissa jätevesiksi, joten se ei ole pitänyt tarpeellisena toimenpiteitä kuormituksen estämiseksi.
Järven asukkaat haluavat muun muassa estää hulevesien vapaata virtaamista Viitostieltä Pieneen Pyhäveteen. Lisäksi yhdistys on esittänyt vesialueita ruopattaviksi, mikä edesauttaisi veden vaihtumista ja vähentäisi kuormitusta.
Yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Sihvo uskoo, että veden laatu on palautettavissa ennalleen.
– Jos päästöt vähenevät, vesistö toipuu, joskin hitaasti. Monta juttua on tehtävissä, jos halua on.
Vesistön suojaamista puoltavat hänen mielestään myös Viitostien kemikaalikuljetukset sekä kasvavan liikenteen vaikutus.

Lue lisää torstain 24. toukokuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä
Tilaa lehti tästä tai osta näköislehden irtonumero tekstiviestillä tästä.

 

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.