0

Pertunmaa on digikoulutuksen edelläkävijä

Yleisradio aloitti tällä viikolla valtakunnallisen Nettiä ikä kaikki -kampanjansa. Siinä digitaitoisia ihmisiä kannustetaan opastamaan tietotekniikka-asioissa kaikkia apua tarvitsevia. Pertunmaalla tätä samaa työtä on tehty jo pidemmän aikaa.digikinkereiden muodossa.
Tärkein oivallus Pertunmaan tavassa antaa digikoulutusta on se, ettei vastuuta ole sysätty kunnan työntekijöiden harteille. Perusajatuksena on löytää pertunmaalaisista itsestään vertaisohjaajia, jotka toimivat kylien ”digiguruina”. Näin tietotekniikkaopit siirtyvät luontevasti ihmiseltä toiselle.

Koulutuksella on pitkällä tähtäimellä iso merkitys. Erilaiset arjessa tarvittavat palvelut siirtyvät vauhdilla nettiin ja mukaan olisi saatava myös ne, joille tietoteknisten laitteiden käyttö ei ole tuttua. Vaikuttaakin siltä, ett

ä Suomessa ollaan vasta viime vuosina herätty siihen tosiasiaan, että moni on jo aikapäiviä sitten tippunut digikehityksen kelkasta.
Suunnanmuutosta on kuitenkin turha odottaa saapuvaksi viranomaisilta. Jokainen vähääkään digitaitoinen voi opastaa lähipiirissään olevia perusasioiden haltuunotossa. Oma vastuunsa asiassa on myös niin sanotuilla digijäärillä, joille olisi hyvä kertoa nettimaailman hyvistä puolista.

Verkon erilaisilla palveluilla on valtavasti annettavaa myös kasvukeskusten ulkopuolella asuville. Esimerkiksi ruokien ja muiden perustarpeiden tilaaminen kotiovelle on Pertunmaalla mahdollista jo nyt. Lisäksi netin mahdollistamat palvelut voivat tuoda seudulle tulevaisuudessa myös uusia työmahdollisuuksia erityisesti liikennöinnin, matkailun ja verkkokaupan puolelle.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.