0

Kemikaalijäämiä etsitään nyt kaloista – paikalliset kalastajat keräävät näytteiksi myös rapuja

Kinnin kemikaalionnettomuuden lähivesistä on alettu keräämään näytekaloja. Paikallisilta kalastajilta on pyydetty elokuun aikana haukia, ahvenia ja muikkuja sekä täplärapuja.

Näytekalatyötä vetää Ramboll oy, joka etsii kaloista mahdollisia kemikaalijäämiä. Tarkkailut jatkuvat syksyllä onnettomuusalueen puroissa sekä talvella mäti-kokeilla.

Sarkaveden MTBE-pitoisuudet ovat pysytelleet viime viikot ennallaan. Vedenkäyttöä ei edelleenkään suositella Sarkaveden itärannalla 50 metrin päässä Pajulammesta laskevista puroista eikä Kärmelammen, Ojantauksenlammen tai Pajulammen alueilla.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.