0

Esitys korotuksesta peruttiin – Ollikainen jatkaa vanhalla palkalla

Mäntyharjun kunnanjohtajan Jukka Ollikaisen palkka säilyy ennallaan, vuonna 2014 solmitun johtajasopimuksen tasolla.
Ollikaisen aloitettua hänen kokonaispalkakseen sovittiin 7 060 euroa kuukaudessa.
Kunnanjohtaja ja johtavat luottamushenkilöt käyvät vuosittain tavoite- ja palautekeskustelun. Keskustelun yhteydessä tarkastellaan myös palkkausta ja vertaillaan sitä muun muassa muiden kunnanjohtajien palkkoihin.
Helmikuussa käydyssä keskustelussa todettiin palkkaan vaikuttavina tekijöinä muun muassa kunnanjohtajan korostunut rooli kunnan edunvalvojana ja kunnan taloudellinen tulos.
Lisäksi päätettiin, että palkkaustasoon palataan sen jälkeen kun Mäsek Oy:lle on löytynyt toimitusjohtaja. Jukka Ollikainen ei uuden kuntalain mukaan enää voinut toimia kunnan tytäryhtiö Mäsekin toimitusjohtajana, ja hänen tilalleen valittiin heinäkuun alussa Eveliina Mäenpää.

Keskustelussa tuli ilmi tarve tarkistaa kunnanjohtajan palkkaa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Pekkanen (kesk.) teki maanantaina kokoontuneelle kunnanhallitukselle esityksen palkan tarkistuksesta, mutta kokouksen kuluessa hänen päätösesityksensä muuttui siten, että tarkistuksesta luovutaan.
Pekkanen ei halua ottaa kantaa siihen, millaisella summalla palkkausta olisi tarkistettu. Hän ei myöskään halua kommentoida sitä, vastustiko kunnanhallitus hänen esitystään.

Mäntyharjulla on edellisen kerran tarkastettu kunnanjohtajan palkkatasoa vuonna 2004.
Kunta-alan yleiskorotusten vuoksi Ollikaisen tämän hetkinen palkka on 7 181 euroa. Lisäksi hänellä on matkapuhelinetu sekä kunnan luottokortti viranhoitoon liittyvien kustannusten maksamiseksi.
Keskusjärjestö Kuntatyönantajien mukaan kunnanjohtajan keskimääräinen kokonaisansio oli viime lokakuussa 6 872 euroa kuukaudessa ja kaupunginjohtajan 9 493 euroa.
Palkoissa on runsaasti hajontaa kunnan koosta riippuen. Väestöluvulla 5001 – 10 000 asukasta oli kunnanjohtajan kokonaisansion keskiarvo 7 344 euroa.

Juttua tarkennettu kello 16.30: Leena Pekkanen toimi asiassa vain esittelijänä ei palkan tarkistuksen alullepanijana.

3 kommenttia aiheesta “Esitys korotuksesta peruttiin – Ollikainen jatkaa vanhalla palkalla

 • 28.8.2018 at 17:15
  Permalink

  Mitäs tuosta. Ihan hyvä, että pohdittiin tarkistusta, mutta toisaalta miksi? Niinistöstä oppia ja ennemmin johtaja voisi luopua vaikka 200€ ja ohjata sen suoraan hyväntekeväisyyteen.

 • 28.8.2018 at 19:19
  Permalink

  Olisiko paikallaan ollut palkantarkistus alaspäin. Työt vähentyneet/ Mäsek pois.

 • 29.8.2018 at 20:33
  Permalink

  Palkan tarkistamisen taustana on varmaan se, että kokonaispalkka tippui koska piti luopua Mäsekin johtajuudesta? Tuli siis palkan alennus, joka piti paikata palkankorotuksella.

  Huonosti on kunnan asioista ajettu. Lumitykin ostossa ohitettiin lautakuntakäsittely ja kunnanjohta perusteli asiaa suurin piirtein niin, että ”voi sitä tuoda asioita päätettäväksi ohi lautakuntakäsittelyn”.

  Hulluutta oli sen Björkmanin liikekiinteistön ostosuunnitelma salassa ilman luottamushenkilöiden kanssa neuvotteluita oliko kiinteistölle edes käyttöä. Kunnanjohtajan mukaan ”strategisesti tärkeä paikka” (L-S 13.3.2016).

  Ei salassa tehdyistä päätöksistä kannata lisää palkkaa pyytää! Kenenhän idea on, varmaan edunsaajan itsensä?

Comments are closed.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.