0

Kesä meni, mutta sinilevää jäi Haapaselälle

Sinileväesiintymät lisääntyivät hieman elokuun viimeisinä päivinä.
Ely-keskuksen viranomaisseurannoissa sinilevähavaintoja saatiin tällä viikolla yhdeltä kohteelta, Pyhäveden Haapaselältä Mäntyharjusta.
Sinilevää syntyy tavallisesti vesistön ravinteiden, kuten typen ja fosforin lisääntyessä.
Mäntyharjun tarkastuslautakunta on viime vuoden arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huomiota typen talteenottoon jätevedenpuhdistamolla, joka sijaitsee Haapaselän rannalla.

Tarkastuslautakunnan mukaan typen talteenottoa olisi hyvä tehostaa, koska siitä päätyy vesistöön 50-70 prosenttia.
– Ely-keskuksen myöntämässä jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa ei ole edellytetty typen poistamista. Fosforia poistamme 98-99 prosenttia, huomauttaa vesihuoltomestari Ali Tiimonen.
Hänen mukaansa kesäaikaan typpeä poistuu puhdistamolla luontaisesti talvea enemmän, lämpimämpien olosuhteiden takia.
Typen järjestelmällisempi poistaminen edellyttäisi puhdistamon saneeraamista, esimerkiksi isompia jätevesialtaita ja altaiden lämpötilan nostamista. Tätä ely-keskus ei ole kunnalta vaatinut.

Etelä-Savon ely-keskus tiedottaa saaneensa yleisöltä leväilmoituksia myös Mäntyharjun Kinninjärvestä sekä Kousanjärvestä.
Tällä viikolla Ely-keskukseen tuli sinilevistä yhdeksän yleisöilmoitusta ja viranomaishavaintoa, ja levämäärät olivat osassa havainnoista kohtalaisia.
Järvien levätilannetta on seurattu Etelä-Savossa tänä kesänä 13 järvikohteella. Mukana seurannassa on erityyppisiä järviä, joiden veden laatu vaihtelee suhteellisen runsasravinteisesta vähäravinteiseen, eli mukana on leväherkkiä ja ei-leväherkkiä järviä.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.