0

Kunta antoi vauhtia: Paloaseman rakentaminen voi alkaa

Mäntyharjun uuden paloaseman rakentaminen alkaa markkinaoikeudelle jätetystä valituksesta huolimatta.
Kunta on varmistanut hankintaoikeuteen erikoistuneelta juristilta, ettei valitus estä panemasta täytäntöön kesäkuussa tehtyä päätöstä. Tuolloin valtuusto hyväksyi Maarakennus Suutarisen tarjouksen paloaseman kokonaisvastuu-urakasta.
Rakennusyhtymä Putkinen Oy teki päätöksestä hankintaoikaisuvaatimuksen kunnalle sekä valituksen markkinaoikeudelle.
Hankintaoikaisuvaatimuksen mukaan urakkatarjouksen voittaneen Maarakennus Suutarisen tarjous on tarjousmenettelyn ehtojen vastainen muotovirheiden vuoksi.

Muotovirheillä viitataan muun muassa siihen, ettei tarjouksessa ole mainittu rakennusvaiheen alihankkijoita, vaan tarjousta on näiden osalta täsmennetty erikseen pyydettäessä. Rakennusyhtymä Putkisen asiamiehen mukaan menettely on asettanut muut tarjouksen jättäneet eriarvoiseen asemaan.
Kunnanhallitus katsoi kesäkuussa, että hankintalaki antaa hankintayksikölle mahdollisuuden pyytää tarjoukseen lisäyksiä, selvennyksiä ja täsmennyksiä. Lisäksi kunnan vastineen mukaan alihankkijoita koskeneet tiedot eivät olleet olennaisia.
Samoin muotovirheenä on pidetty sitä, että tarjoukset on avattu välittömästi tarjousten jättöajan umpeuduttua, eikä seuraavana päivänä kuten urakkaohjelmassa oli avaamistilaisuudesta ilmoitettu.
Kunnan vastineen mukaan avaustilaisuuden ajankohta ei ole vaikuttanut tarjoajien asemaan tai heidän vertailuunsa.

Oikaisuvaatimuksessa viitataan merkittävään hintaeroon muihin tarjouksiin nähden. Maarakennus Suutarisen tarjous oli suuruudeltaan 2,53 miljoonaa, muiden kilpailuun osallistuneiden hieman päälle kolme miljoonaa.
Kunnan hankintayksikön olisi hankintalain mukaan pitänyt vaatia selvitystä poikkeuksellisen alhaisesta hinnasta, todetaan oikaisuvaatimuksessa.
Kunnan vastineen mukaan tätä hankintalain pykälää sovelletaan vain EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Nyt kyseessä oli kansallinen hankinta, joissa kynnysarvot ovat matalammat.
Valtuusto päätti kesäkuussa toteuttaa hankkeen 2,9 miljoonan euron kustannusarviolla. Urakan valmistelu herätti tuolloin valtuustossa keskustelua ja kritiikkiäkin kuultiin, mutta päätöksestä ei jätetty eriäviä mielipiteitä.

Kunnanhallitus päätti viime maanantaina, että kunta vastaa mahdollisesta markkinaoikeuden langettamasta hyvityssakosta.
Markkinaoikeuden tilastojen mukaan julkisia hankintoja koskevien valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli viime vuonna hieman päälle kahdeksan kuukautta.
Maarakennus Suutarinen on ilmoittanut voivansa aloittaa paloaseman rakentamisen pikaisesti.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.