Keskivälillä tarve vähentää vuokra-asuntoja – Mäntylästä saatetaan luopua

Kiinteistö Oy Keskivälin tuore kiinteistöstrategia arvioi yhtiön asuntojen vähennystarpeen olevan Mäntyharjulla tällä hetkellä 30-40. Keskivälillä on 361 asuntoa, joista 244 kerrostaloissa ja 117 rivitaloissa.
Asuntojen käyttöaste on noussut kahden vuoden takaisesta 80 prosentista 85:een. Tätä on edesauttanut muun muassa viime syksyinen kerrostalo Katajan purkaminen.
Rivitaloasuntojen käyttöaste on lähellä tavoitetta, mutta yli 57 neliön kerrostaloasuntojen kysyntä on vähäistä. Kerrostaloasuntojen käyttöastetta halutaan parantaa purkamalla Niittykulman 2-talo. Juuri Niittykulman kaksi taloa ja Hirventien kaksi taloa ovat käyttöasteiltaan heikoimmat, vaikka Hirventiellä on parannusta kahden vuoden aikana tapahtunut, kiitos pitkälti virolaisten työläisten.
Hirventien talot olivat myynnissä viime vuonna, mutta neuvotteluihin asti johtavaa tarjousta ei ikinä tullut. Hirventien talot onkin palautettu uudessa strategiassa ylläpidettäviin kohteisiin, mitä tukee se, että kohteen peruskorjauksen elinkaarta on vielä jäljellä noin 15 vuotta eikä isompia remontteja ole korjausohjelmassa.
Kaksi vuotta sitten Keskiväli pohti myös Salmenrannan kerrostalosta luopumista, mutta nyttemmin kiinteistö on myös palautettu ylläpidettäviin kohteisiin.

Vaikka Keskivälin rivitalokohteiden käyttöaste on lähellä tavoitetta, löytyy strategian mukaan perattavaa myös niistä. Esiin on noussut kuuden huoneiston kohde Mäntylä Kangastiellä. Vuonna 1987 entisen niin sanotun Intiaanikylän paikalle rakennetussa talossa on isompi peruskorjaus tulossa seuraavan 10-15 vuoden aikana.
Ennen isoihin ja kalliisiin remontteihin ryhtymistä yhtiön harkittavaksi voi tulla kohteesta kokonaan luopuminen, joko myymällä tai purkamalla. Keskivälin käyttötalouteen ja -asteeseen tällä ei olisi suurta merkitystä, mutta se veisi osaltaan eteenpäin asuntojen määrän ja korjausvelan vähentämisen strategiaa.
– Ja mikäli yhtiön tavoitteena on päivittää asuntokantaa myös uudistuotannolla, on asuntomäärän optimoimiseksi vääjäämättä myös luovuttava osasta kohteista, todetaan strategiassa.
Asuntojen kokonaismäärä olisi Niittykulman toisen talon ja Mäntylästä luopumisen jälkeen 335, mikä lähenee asuntojen todellista tarvetta.
Mäntyharjun kunnanhallitus hyväksyi Keskivälin kiinteistöstrategian kesäkuussa.

Viikon kysymys

Kumpi merkitsee enemmän äänestyspäätöksessä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...