0

Mielipiteet: Ruskahovin altaan käyttö on jäissä

Pitäjänuutisissa (PiU 6.9.2018) mainitaan Ruskahovin uima-altaan huonosta kunnosta.

Kuntalaisena ja vammaisjärjestön edustajana, ja edunvalvonnan puolesta asioita tarkastelleena hämmästyn, ettei Essote ky kiinteistön vuokralaisena ja toiminnasta vastaavana tahona edelleenkään anna käyttövuoroista järjestöille yhteistä tiedotetta?
Olemme jälleen tilanteessa, jossa kylmän kauden liikuntamahdollisuuksista on pidettävä huoli. Kyselimme Essoten palvelusta mikä on tilanne. Eilen saimme vastauksen, että ”järjestöjen uintivuorojen käyttö on jäissä”.
Järjestöillä olisi kyllä mahdollisuus -jos yhteen hiileen puhallettaisiin – vaikuttaa uimahallissa käynteihin yhteiskyydillä Rantakylän uimahalliin kerran tai kaksi kuukaudessa.

Vammaisjärjestöillä on edunvalvonta ”vammaisneuvosto”, joka ei ilmeisesti tänäkään vuonna ole ollut kiinnostunut asian ottamisesta agendalle, vaikka sitäkin kautta olemme yrittäneet saada vammais- sekä vanhusjärjestöjen kautta uintikertoja. 
Olisiko paikallisen median edustajat mitenkään kiinnostuneet ottamaan asiaa esille kuulemalla järjestöjen jäseniä?

Vesiliikunta on eräillä sairausryhmillä ainoa, jolla ennaltaehkäistään toimintakyvyn heikkenemistä. Mitä maksaakaan hoitovuorokausi, jos enenevissä määrin ihmisten toimintakyky alenee ja monenlaiset vaivat sen myötä lisääntyy.
Viime vuoden ”vääntö” uintivuoroista toi selvästi esille toiminnasta vastuussa olevien ja kuntalaisten oikeuksien välisen kuilun. TUKES valvoo ja antaa määräykset organisaatioille ja palveluntuottajille joiden tehtävänä on olosuhteiden ja palvelutuotannon turvallisuuden järjestäminen!

Ohjeiden tulkinnasta on syntynyt kuntalaisille rasite, eli ohjeiden täytäntöönpano on monissa kunnissa  (ei pelkästään Mäntyharjulla) tulkittu kuntalaisten /veronmaksajien vahingoksi, eli käyttörajoituksiin kuten tapahtui tällä paikkakunnalla viime vuonna.
Keskustelussa TUKES vastuullinen valvoja (muistaakseni Kulmala) esitti yhtenä vaihtoehtona kantelun tekemistä. Emme järjestönä lähde tekemään moisia, sillä se jos mikä on kunnan imagolle kielteistä ”näkyvyyttä”. 
Ei liene kenenkään etu ylläpitää kielteisiä asioita kun asiat on hoidettavissa hyvällä  JOS siihen tahtoa on. 

Raili Rantanen

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.