0

Järvien sähkökalastukset alkavat lähiaikoina – talousveden jakelu jatkuu Kinnin alueella

Ympäristöviranomaiset aloittavat lähiviikkoina sähkökalastuksen Pajulammen purojen ja Voikosken alueella, kertoo Etelä-Savon ely-keskus. Kalastusten tarkoituksena on selvittää, onko Kinnin keväisellä kemikaalionnettomuudella ollut vaikutuksia alueen kalastoon. Paikalliset kalastuskunnat ovat jo aloittaneet näytekalojen keräykset Vuohijärveltä, Sarkavedeltä ja Pajulammesta.

Vedenkäyttösuositukset alueen lähiseudulla jatkuvat. Vedenkäyttöä ei edelleenkään suositella Sarkaveden itärannalla 50 metrin päässä Pajulammesta laskevista puroista eikä Kärmelammen, Ojantauksenlammen tai Pajulammen alueilla.

Onnettomuusalueen läheisyyteen rakennettua patoallasta on puolestaan tyhjennetty kesän ajan pumppaamalla sen vettä käsittelylaitteistojen kautta. Tällä tavalla patoaltaan kemikaalipitoisuutta on saatu laskettua, mutta toisaalta altaaseen on ohjattu uutta onnettomuusalueelta tulevaa kemikaalipitoista vettä. 

Pieniä kemikaalipitoisuuksia on edelleen havaittavissa niin Sarkaveden kuin Kouvolan puolella sijaitsevan Vuohijärven vesissä.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.