0

Yhdistys kerää rahoitusta ruoppaukselle – Mäntyharjun pienvesien kunnostusohjelma toistaiseksi jäissä

Mäntyharjun kunta ei toistaiseksi maksa Pienen Pyhäveden ruoppauksen kuluja.
Kunnalla ei ole erikseen varattua määrärahaa vesistöjen kunnostamiseksi, totesi tekninen lautakunta tiistaina.
Pieni Pyhävesi-yhdistys on saanut Itä-Suomen aluehallintovirastolta luvan ruoppaukselle, joka helpottaisi liikkumista Poitinjoen läpi. Joki yhdistää Pienen Pyhäveden ja Pyhäveden.
Yhdistys on laskenut työn kustannuksiksi 12 112 euroa ja avustuksia on haettu useilta muiltakin tahoilta. Kunnalta pyydettiin kunnan sopivaksi katsomaa summaa.
Alueen veneilijöiltä on kerätty vapaaehtoista kannatusmaksua yhteensä noin 1 730 euroa, ja yhdistys on tarkoitusta varten korottanut jäsenmaksuaan.

Ruoppauksen oli toivottu toteutuvan marraskuussa. Ruopattavaa massaa on arvioitu olevan noin 500 kuutiota.
Ruoppaus palvelisi virkistyskäyttöä, edistäisi kalojen liikkumista järvien välillä ja estäisi laajempaa rehevöitymistä, sanoo yhdistys avustushakemuksessaan.
Lisäksi se huomauttaa, että Pienen Pyhäveden ekologinen tila on Suomen ympäristökeskuksen mukaan heikentynyt erinomaisesta tyydyttäväksi. Veden virtauksen lisääntyminen edistäisi järven ekologista tilaa.

Viime keväänä myös taajaman Pekkolanlammen seudun asukkaat toivoivat kuntaa apuun umpeen kasvavan lammen kunnostamiseksi.
Tässä yhteydessä lammen kunnostamista päätettiin selvittää, sekä kartoittaa muidenkin kunnan pienvesien kunnostustarvetta. Samalla määriteltäisiin perustelut ja kustannustenjako kunnostuksille.
Teknisen johtajan Tapio Montosen mukaan kunnalla ei ole tällä hetkellä mahdollisuuksia edistää kunnostussuunnitelmaa, koska meneillään on isoja infra- ja rakennushankkeita.
– Jos kunta ryhtyy pienvesien perusselvitystä tekemään, olisi luontevinta hakea siihen jokin yhteistyökumppani. Ehkä ensi talvena löytyisi viisastenkivi siihen, miten kannattaisi toimia.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.