Pertunmaalta löytyi nurmea biokaasun tuottamiseksi – laitokselle lasketaan nyt kannattavuutta

Pertunmaalta näyttäisi löytyvän riittävästi biomassoja biokaasulaitoksen raaka-aineeksi. Jos kuntaan joskus laitos rakennetaan, on käytettävä teknologia todennäköisesti kuivamädätys. Tämä kävi ilmi

ProAgrian Etelä-Savon energia-asiantuntija Panu Jouhkimo (vas.) ja Envitecpoliksen asiantuntija Henri Karjalainen valoivat uskoa biokaasun tuotantoon viime perjantaina Pertunmaalla.

Kaisa Parta

Pertunmaalta näyttäisi löytyvän riittävästi biomassoja biokaasulaitoksen raaka-aineeksi. Jos kuntaan joskus laitos rakennetaan, on käytettävä teknologia todennäköisesti kuivamädätys.

Tämä kävi ilmi perjantaina kunnantalolla järjestetyssä tilaisuudessa, joka kokosi yhteen alueen maaseutuyrittäjiä ja biokaasun asiantuntijoita.

Kuivamädätystä puoltaa alueen maatalousyrittäjiltä saatavilla oleva syöte. Se olisi pääsääntöisesti nurmibiomassaa, olkea ja kuivalantaa, mahdollisesti myös ruokohelpiä.

Erityisesti nurmea tuntuisi löytyvän mukavasti: Kunnantalolle saapuneet yrittäjät tarjosivat raaka-ainetta yhteensä pitkälti yli sadan hehtaarin alalta.

– Nurmessa on valtava potentiaali, siitä saa paljon kaasua, vakuutti biokaasun asiantuntija Henri Karjalainen Envitecpoliksesta.

Biokaasun omaa tuotantoa ryhdyttiin suunnittelemaan Pertunmaalla viime keväänä sen jälkeen, kun oli käynyt ilmi Gasumin kiinnostus myydä biokaasua Kuortin ABC:llä.

Mahdollisuuksia kävi esittelemässä ensin Bio GTS, mutta kunta päätyi hankkimaan asiantuntija-apua Pro Agrialta.

Järjestöllä on meneillään maaseuturahaston rahoittama hanke, jossa edistetään uusiutuvan energian sekä eloperäisten lannoitteiden tuotantoa ja investointeja Etelä-Savossa. Keskiössä on biokaasun tuotanto, ja asiantuntija-apuna hankkeessa on Envitecpolis.

– Kaikki puheet ilmaston muutoksesta viittaavat siihen, että biokaasuun joudutaan satsaamaan lähivuosina, sanoo kunnan elinkeinoasiamies Juha Paasonen.

– Olennaista on se, minkä verran saisimme täältä syötteitä laitokselle ja minkälaisen laskelman saamme. Jos laitos todella käynnistyy, löytyy syötettä varmaan lisääkin, uskoo Paasonen.

Biokaasun tankkausmahdollisuudet valtateiden varsilla ovat vielä vähäiset.

– Harvassa paikassa on yhtä hyvät mahdollisuudet saada myytyä biokaasua kuin Kuortissa. Etäisyys ruuhka-Suomesta on sopiva, uskoo Paasonen.

Laitoksen paikaksi on alustavasti katseltu Kuortin vanhaa kaatopaikkaa, tai Kuortin teollisuusalueen takaosaa. Molemmista olisi riittävän lyhyt matka johtaa putki kaasun jakelupisteeseen liikenneasemalle.

Seuraavaan tapaamiseen on luvassa biokaasulaitoksen alustavaa kustannusarviota ja kannattavuuslaskelmia. Kiinnostuneille luvattiin myös järjestää retki jo käynnissä olevalle biokaasulaitokselle.

Pertunmaalle soveltuvia laitoksia toimittaa muun muassa Metener Oy. Yhtiön laitoksia on jo toiminnassa Laukaalla sekä Kouvolassa ja viimeisin nousee parhaillaan luomutilan yhteyteen Hyvinkäälle.

Laitoksen lopputuotteista toinen, eloperäinen lannoite, kiinnostaa erityisesti luomutiloja.

Biokaasulaitokset on Suomessa nähty tärkeänä väylänä kohti kiertotaloutta, joten valtio tukee biopolttoaineisiin siirtymistä erilaisilla tuilla.

Kunta ei pysty ottamaan laitosta omille harteilleen, joten kumppaniksi on kyselty Etelä-Savon Energiaa. Yhtiö on jo osoittanut kiinnostusta hankkeeseen.

– Jos lähtisimme investoimaan tähän alueellisesti voimme pitää langat omissa käsissä ja saada hyödyn suoraan viljelijöille. Mutta myös Gasumia kiinnostaa lähikaasun ostaminen, huomautti Pro Agrian energia-asiantuntija Maarit Kari.

Fakta: Envitecpolis Oy tarjoaa uusiutuvan energian sekä energia- ja materiaalitehokkuuden asiantuntijapalveluita.

Asiakkaina ruokaketjun toimijat eli maatilat, elintarviketeollisuus, ruokapalvelutoimijat sekä biohajoavan jätteen käsittelijät.

EnvitecBiokaasu selvittää teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä biokaasulaitoksille.

Yhtiöllä on kuntien toimeksiantoja meneillään noin sata.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka