0

Lukijalta: Harva tietää vanhustensuojeluilmoituksesta

Tiesitkö? Voit tehdä kantelun vanhuksen kaltoin kohtelusta. Älä odota , että valitaan joku vanhusvaltuutettu. Toimi . Vanhukset tarvitsevat vahvaa suojelua ja puolustajaa. Velvollisuus koskee viranomaisia mutta ei tavallisia kansalaisia. Meillä jokaisella on siihen kuitenkin oikeus.

Vanhuspalvelulaissa ja sosiaalihuoltolaissa määritellään ilmoitusvelvollisuus eli huoli-ilmoitus, jonka mukaan sosiaaliviranomaisille pitää ilmoittaa, jos työssään kohtaa ikäihmisen, joka ei saa riittävää hoitoa tai on kohdannut laiminlyöntejä tai kaltoinkohtelua.

Essoten alueella ilmoitus on varminta tehdä Itä-Suomen aluehallintovirastoon. Tiedottaminen vanhuuspalvelulaista kuuluu viranomaiselle. Mutta on ollut puutteellista ja onko sitä tapahtunut lainkaan.

Tiesitkö, että voit tehdä vanhustensuojeluilmoituksen, jos epäilet ikäihmisen joutuvan kaltoin kohdelluksi? Viranomaisille se on velvollisuus, meille muille oikeus, josta puhutaan aivan liian vähän. Jo pelkkä epäilys kaltoin kohtelusta riittää ilmoituksen tekoon. Vanhukset tarvitsevat puolesta puhujia. Koska omat voimavarat ovat ehtyneet useimmiten.

Ano Väisänen

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.