0

Kemikaalia edelleen vedessä ja maaperässä Kinnin onnettomuuden lähiseudulla – määrät vähenevät kuitenkin koko ajan

Mäntyharjun Kinnin lähiseudulta löytyy edelleen jäämiä MTBE-kemikaalista, tiedottaa VR.

Merkittävin määrä jäljellä olevasta MTBE:stä sijaitsee patoaltaan alueella, lähellä onnettomuuspaikkaa. Siellä  kallion muoto estää pohjaveden ja sitä kautta myös kemikaalin purkautumisen vesistöön.

Vesistöistä kemikaalia löytyy eniten lähilammista, eli Kärmelammesta, Ojantauksenlammesta, mutta myös Pitkäjärvestä. Ensimmäisestä isosta vesistöstä, eli Sarkavedestä MTBE:tä löytyy verrattaen vähän. Pitoisuus on pääsääntöisesti 0,0001 milligrammaa litraa kohden.

 Talviaikaan vesien virtaukset vähentyvät merkittävästi ja näin ollen pitoisuuksien odotetaan pysyvän samassa tasossa. Tarkkailupisteiden määrää ja tarkkailutiheyttä on vähennetty talvikaudeksi.

Onnettomuusalueen alapuolisista lammista ja puroista sekä Sarkavedestä otetaan vesinäytteitä viikoittain. Vuohijärvestä näytteitä otetaan kerran kuukaudessa. Mikäli merkittäviä muutoksia todetaan, lisätään tarkkailuja tarpeen mukaan. Tarkkailuohjelmaa päivitetään ennen kevään sulamiskautta.

Syksyn aikana otetuista näytekaloista ei ole VR:n mukaan löytynyt mittavia pitoisuuksia kemikaalia.   Tutkimus uusitaan ensi vuonna. 

Vedenkäyttöä talous-, pesu- tai löylyvetenä ei edelleenkään suositella Kärmelammen, Ojantauksenlammen ja Pajulammen alueella. Kaivojen vettä voi sen sijaan käyttää talousvetenä. 

Kommentteja aiheesta “Kemikaalia edelleen vedessä ja maaperässä Kinnin onnettomuuden lähiseudulla – määrät vähenevät kuitenkin koko ajan

 • 21.12.2018 at 15:29
  Permalink

  Hyvä, että pitoisuudet ovat laskussa kemikaalionnettomuuden jäljiltä.
  Ensimmäistä kertaa kuitenkin pitoisuuksista mainitaan Pitkäjärven kohdalla, joka on eri suunnassa kuin onnettomuuspaikalta tähän mennessä esiin tulleet lammet ja järvet.
  Pajulammen (82,8) kautta tuskin kemikaalia on virrannut Pitkäjärveen (84,4), koska korkeuseroa on yli puolitoista metriä. Onko kemikaalia siis virrannut onnettomuuspaikalta pohjoisen johtavaa ojaa myöten Pitkäjärveen?
  Entä onko sitä mahdollisesti virrannut myös radan itäpuolelle, jossa on laaja ojaverkosto?
  Edelleen on kuitenkin hyvä muistaa, että Mäntyharjussa on 452 järveä ja onnetomuuden vaikutuksia on havaittu vain viidessä niistä. Radan itäpuolen maasto lienee vielä kuitenkin kaikille kysymysmerkki, kun Pitkäjärvikin putkahti kuvioihin ensimmäistä kertaa käsittääkseni vasta nyt.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.