0

Kinnin onnettomuus nosti esille useita kehityskohteita, viranomaisten yhteistoiminta oli puutteellista

Onnettomuustutkintakeskus havaitsi useita kehityskohteita sekä vaarallisten aineiden kuljetuksen (VAK) järjestelyissä että moniviranomaisten pelastustehtävien toiminnassa.

Otkesin johtajan Veli-Pekka Nurmen mukaan erityisesti logistiikkaketjun hallintaan on kiinnitettävä huomiota. Onnettomuuspaikalla säilytettiin usean viikon ajan Venäjältä tulleita säiliövaunuja, jotka sisälsivät bensiinin lisäaineena käytettävää MTBE-kemikaalia.

Vaikka kyseessä oli vaaralliseksi aineeksi luokitelteva kemikaali, olivat kuljetukset ruuhkautuneet niin paljon,  että säiliöitä säilytettiin tilapäisesti VAK-ratapihojen ulkopuolella. Savon radalla tilapäisiä seisokkeita on neljä, joista Kinnin ratapiha oli yksi.

–On kehitettävä keinoja, joilla estetään Venäjältä saapuvien vaarallisten aineiden kuljetusten ruuhkautuminen. Ei ole mitään järkeä ottaa maahan seisomaan enemmän tavaraa kuin mitä voidaan ulos viedä, koska se johtaa tämäntapaiseen tilanteeseen, jossa niitä pitää säilyttää tilapäisesti muualla. Erityisesti ennakoivan tiedon hankintaa ja käyttöä on kehitettävä, Nurmi toteaa.

Otkes suosittaa myös, että rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden on tehtävä riskiarvio VAK-vaunujen tilapäisestä säilytyksestä muualla kuin nimetyillä VAK-ratapihoilla. Niiden on myös varmistettava, että VAK-lain edellyttämät velvoitteet toteutuvat.

–Korostan, että on ihan eri juttu säilyttää vaarallisen aineen säiliötä jossain muualla kuin VAK-ratapihoilla. Jos säilytetään jossain muualla, niin riittävästä turvallisuudesta pitää huolehtia.

Lisäksi rautatieliikenteen harjoittajien ja Väyläviraston on kehitettävä riskien tunnistamista ja hallintaa turvallisuusjohtamisjärjestelmissään. Väyläviraston pitäisi myös laatia ohjeistus vaunujen paikallaan pysymisen varmistamisesta.

Ensimmäiseen vaunuun syntyi törmäyksessä ammottava aukko, josta MTBE-kemikaalia valui vauhdilla ympäristöön.
Kuva: OTKES

Lisäksi Otkes suosittaa, että Väylävirasto tiedottaa roolistaan ja vastuualueistaan sidosryhmille, sillä viranomaisten välinen yhteistyö ei Kinnin onnettomuudessa toiminut parhaalla mahdollisella tavalla.

–Viranomaisten pitäisi tuntea toisensa ja mahdollisuuksien mukaan harjoitella tällaisia tilanteita yhdessä, Nurmi huomauttaa.

Otkes suosittaa, että sisäministeriö varmistaisi, että pelastustoimi määrittelee periaatteet etäjohtamiselle ja laatii sitä koskevan ohjeistuksen. Kinnissä pelastustoiminnan johtaja johti tilannetta etänä. 

–Etäjohtaminen on ihan hyvä tapa, mutta pitää olla selkeät elementit, millä tilannekuvaa välitetään, jotta pelastustoiminnan johtaja tekee oikeita ratkaisuja, Nurmi toteaa.

Lisäksi Otkes uusii yhden suosituksensa. Sisäministeriön pitäisi huolehtia siitä, että toiminta-alueen viranomaisten johtopaikka (TOJE) perustetaan pitkäkestoisissa tai poikkeavissa moniviranomaistehtävissä.

Kinnin onnettomuus täytti molemmat määritelmät, mutta paikalle ei silti perustettu TOJE:a. Otkesin mukaan TOJE olisi kuitenkin huomattavasti helpottanut pelastustoimia, sillä nyt yhteistoiminta jäi puutteelliseksi eikä tilanteeseen soveltunutta pelastuskalustoa hyödynnetty. 

Lue myös:

Kinnin onnettomuuden syy selvisi

Kuljetuksen suorittajan pitää jatkossa ilmoittaa vaarallisten aineiden tilapäisestä säilytyksestä pelastusviranomaisille

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.