0

Miksi VR käytti Kinnissä vain kahta pysäytyskenkää? Yhtiön turvallisuusjohtaja puolustaa edelleen valintaa, vaikka vaunut lähtivät liikkeelle

VR puolustaa edelleen Kinnin säiliövaunuletkan kiinnitystapaa. VR kiinnitti huhtikuussa liikkelle lähteneen 50 vaunun letkan kahdella pysäytyskengällä suuntaansa. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan liian vähäinen pysäytyskenkien määrä oli yksi tärkeimmistä syistä vaunuletkan liikkellelähtöön.

VR:n turvallisuusjohtaja Jari Hankalan mukaan Kinnissä käytetty pysäytyskenkien määrä määritettiin Kullasvaaran ratapiha-alueen ohjeistuksen perusteella.
– Määrä oli normaali tapa kaluston paikallapitoa varten. Kinnissäkin kalusto pysyi paikoillaan noin 2,5 viikkoa, Hankala toteaa sähköpostitse.

Otkesin mukaan VR ei ollut ottanut kenkien määrässä huomioon Kinnin liikennepaikan poikkeuksellisen suuria korkeuseroja. Liikennepaikka sijaitsee mäen päällä ja kaltevuus on enimmillään reilut 10 promillea.

Otkes kertoo VR-Yhtymän sisäisen työryhmän raportista, jossa käytiin läpi pysäytyskenkien määrä eri raidekaltevuuksille. Sen mukaan mukaan yli 4000 tonnin painoisen junan paikallaan pysymiseen 10 promillen kaltevuudella tarvitaan yhdeksän pysäytyskenkää, jotka ohjeistetaan sijoitettavan eri akseleille. Kinnin säiliövaunuletkan paino oli 4275 tonnia.
VR ei ole kuitenkaan lisännyt tätä ohjetta omiin virallisiin sisäisiin ohjeisiinsa, koska yhtiön mukaan ”raiteiden kaltevuustietoja ei ole saatavilla kaikista paikoista”.
– Luotettavien kaltevuustietojen saaminen henkilöstölle tai esimiehille ymmärrettävässä muodossa ei ole ollut vielä mahdollista, VR-Yhtymän työryhmän raportissa todetaan.

Vaunujen seisontapaikka suhteessa radan kaltevuuteen. (Kuva: Otkes)
Näin vaunuletkan pää pysähtyi. Ensimmäisen suistuneen vaunun telit irtosivat törmäyksessä ja vaunu pysähtyi hiekkaesteeseen 14 metriä kiskojen päästä. Toisen vaunun keskuspuskin nousi ensimmäisen vaunun aluskehyksen päälle ja lävisti säiliön päädyn kohtalokkain seurauksin. Kolmas ja neljäs vaunu pysyivät kiskoilla. Kuva: Otkes

Otkesin raportin mukaan Kinnin kaltevuustiedot ovat olleet saatavissa esimerkiksi Ratahallinnon Extranet palvelusta. VR:n mukaan palvelusta saatuja tietoja ei kuitenkaan voinut käyttää.
– VR ei voi vastuullisena toimijana luottaa viranomaisenkaan epäviralliseen tai suunnittelutason tietoon rautatietoiminnassa varsinkaan kun piirustuksessa on korostettu kyseessä olevan vain suunnitelman. Lisäksi tieto koskee vain pääraidetta, turvallisuusjohtaja Jari Hankala vastaa sähköpostitse.
Jos varmaa tietoa Kinnin liikennepaikan kaltevuudesta ei ollut, miksi VR sitten päätti kiinnittää vaunuletkan minimimäärällä pysäytyskenkiä?
– Kyseinen pysäytyskenkien käyttömäärä oli yleinen käytössä ollut määrä, ja kun poikkeavaa olosuhdetta ei tunnistettu, toimittiin normaalilla tavalla. Kinnissä ei tunnistettu mitään poikkeavaa, koska siellä oli säilytetty aiemminkin kalustoa väliaikaisesti ilman ongelmia, Hankala toteaa.

Kommentteja aiheesta “Miksi VR käytti Kinnissä vain kahta pysäytyskenkää? Yhtiön turvallisuusjohtaja puolustaa edelleen valintaa, vaikka vaunut lähtivät liikkeelle

 • 9.1.2019 at 14:17
  Permalink

  Pohdinta mahdollisesta syyllistymise’ä rikokseen pitäisi tutkia myös täyttääkö lupameettelyn jossakin vaiheessa tapahtunut virhe mahdollisesti rikoksen tunnusmerlit?

  Onko oikein antaa lupa varastoida vaarallisia kemikaaleja alueella, joka ei ole tarkoitettu tällaiseen?
  Onko se törkeää huolimattomuutta?

  Rataliikennekeskus? Liikennevirasto? Tulli?
  Kenellä on vastuu ohjeiden oikeellisuudesta?

  Paljon pohdittavaa, mutta mikäli jarrukenkien määrä on voimassa olleen ohjeistuksen mukainen, niin virhe on käsitykseni mukaan sen ohjeuksen suunnitelijalla? Suunniteluvirhe ei liene törkeää huolimattomuutta?

  Aika vaikea on löytää rikoksen tunnusmerkit täyttävä näyttö mielestäni muualta kuin ehkä tahallisuus tai törkeä huolimattomuus jossain lupamenettelyn vaiheessa. Mahdoton lienee sekin.

  Hyvää on se, että ohjeistukset täsmentyvät tulevaisuudessa.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.