0

Timo Kuoksan lukijakirjoitus: Puolustan demokratiaa

Tarkennan Pitäjänuutisissa 4.1. esitettyä. (KL 14§) ”Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.” Valtuuston hyväksymä kuntastrategia, hallintosääntö ja hankintaohjeet ovat tarkoitetut noudatettavaksi.

Hallituksen ja viranhaltijoiden tehtävänä on toimia valtuuston tahdon mukaisesti. Jos ja kun valtuusto tekee vääriä päätöksiä, niin vain valtuusto voi ne uudella päätöksellään korjata.

Viranhaltijoiden tehtävänä on valmistella ja esitellä asiat luottamushenkilöille päätettäväksi. Hyvä valmistelu ja perustelu sekä päätöksen vaikuttavuus ja mahdolliset vaihtoehdot nopeuttavat asioiden käsittelyä luottamushenkilöorganisaatiossa.

(KL 83§) ”Luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina.” Luottamushenkilöiltä edellytetään asioihin perehtymistä ja aktiivista omaa osallistumista. Totuudenmukaisen tiedon saaminen riittävän aikaisin on tärkeää.

(KL 22§) ”Valtuuston on pidettävä huolta kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.” Valtuuston on turvattava kuntalaisten vaikutusmahdollisuus jo asioiden valmisteluvaiheessa.

(KL 29§) ”Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.”

Hallintoa uudistettiin valtuustokauden alussa 1.6.2017. Tekniseen lautakuntaan yhdistettiin suurin osa tukipalvelulautakunnan tehtävistä. Siitä tuli merkittävä palvelujen tuottaja, sivistyslautakunnan jälkeen.
Samalla uudistettiin hallintosääntö, jossa lisättiin huomattavasti viranhaltijoiden suoraa toimeenpanovaltaa. Suunniteltujen, talousarviossa hyväksyttyjen tehtävien toteuttaminen on joustavaa. Hankintaohjeet noudattavat tarkasti uutta hallintosääntöä.

En kaivele enää vanhoja määrärahojen ylityksiä, valtuusto on ne jälkikäteen päätöksillään hyväksynyt. Tuoreita esimerkkejä: Kisalaa on nyt suunnittelu lähes vuoden, se on maksanut yli satatuhatta euroa. Mitään ei ole tähän mennessä saatu toteutettavaksi kelpaavaa. Paloaseman rakennusvalvonnan alkutaival oli ontuvaa.

Kunnanhallituksessa käsitellään asiat demokraattisesti, yleensä yksimielisesti. Kunnanhallitus noudattaa valtuuston tahtoa ja se valmistelee viranhaltijoiden esityksestä asiat valtuuston päätettäväksi. Valtuustoon voidaan viedä päätettäväksi vain perusteltuja esityksiä.

Tavoitteenani on, että valtuustoon ei viedä huonosti valmisteltua esitystä. Aina en esitykseeni saa riittävää tukea. Mutta se on demokratiaa ja siihen on tyytyminen. Nimeltä mainittuna henkilönä en tunne vaikeuttaneeni kunnanhallituksen toimintakykyä.
Uusien, talousarviossa käsittelemättömien hankkeiden käsittely kestää normaalisti noin kuukauden, kiireellisissä tapauksissa vain kaksi viikkoa. Hyvin suunniteltu ja perusteltu esitys käsitellään lautakunnassa, josta se tulee hallitukseen ja valtuustoon. Uusia merkittäviä hankkeita ei koskaan päätä viranhaltija yksin.
Kunnan etu on yrittäjien menestyminen ja tasapuolinen kohtelu. On hyvä, että kunnassa on rakennusurakoitsijoita, jotka pystyvät tarjoamaan ja kilpailemaan päätetyistä rakennushankkeista. Kunnassa pitää olla omaa hankintaosaamista ja kykyä valvoa, että tehtyjä sopimuksia noudatetaan vaatimusten mukaisesti niin rakentamisessa kuin kustannuksissa.

Timo Kuoksa
kunnanvaltuutettu (sd.), kunnanhallituksen 2. vpj

Kommentteja aiheesta “Timo Kuoksan lukijakirjoitus: Puolustan demokratiaa

  • 11.1.2019 at 18:17
    Permalink

    Kymmenen pistettä ja papukaijamerkki Timolle hyvästä kirjoituksesta.

    Toivon, että jokainen luottamushenkilö ja virkamies lukisivat ajatuksella oheisen kirjoituksen. Siinä on viitattu moneen sellaiseen kuntalain pykälään, jotka pitäisi luottamushenkilöllä ja virkamiehillä ollla tiedossa. Sen jälkeen ne pitäisi vielä sisäistää ja toimia ko. lain hengen mukaisesti. Näin ei valitettavasti Mäntyharjussa toimita.

    Tämä on varmasti jokaisen kuntalaisen toiveena, että näiden lakien henki näkyisi niin virkamiesten kuin luottamushenkilöidenkin tekemisissä alkaneena vuonna.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.