0

Ennuste: MTBE-kemikaalia löytyy Sarkavedestä vielä tänäkin vuonna

Suomen Ympäristökeskus on laatinut mallinnuksen MTBE-kemikaalimäärien kehittymisestä kuluvalle vuodelle Sarkavedessä ja Pajulammessa. Asiasta kertoo VRGroup tiedotteessaan.

VRGroupin siteeraaman ennusteen mukaan Pajulammen MTBE-pitoisuudet ylittävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) talousvedenkäytölle antaman suosituksen 0,0075 milligrammaa litraa kohden.

Sarkaveden pitoisuudet ovat jäämässä ennusteen mukaan tuon suosituksen alapuolelle. Pajulammesta tulevien purojen kohdalla Sarkavedessä pitoisuudet voivat kuitenkin ajoittain ylittää suositusrajat.

Saastuneimpia ovat onnettomuuden lähimmät lammet, eli Kärmelampi ja Ojantauksenlampi. Niissä ja onnettomuusalueen sekä patoaltaan ympäristössä arvioidaan tutkimusten perusteella olevan jäljellä noin viisi prosenttia onnettomuuden MTBE-päästöstä.

Tällä viikolla onnettomuusalueen alapuolelta otetuissa näytteissä MTBE-pitoisuudet ovat olleet Kärme-lammessa 2,4, Ojantauksenlammessa 2,0, Pitkäjärvessä 0,010 ja Pajulammessa 0,033 milligrammaa litrassa. Sarkavedestä ei ole saatu otettua tarkkailunäytteitä kolmeen viikkoon huonojen jääolosuhteiden takia.

Suoritetuissa pohjavesitutkimuksissa MTBE:ä on todettu patoaltaan alueella sekä Kärmelammen ja Ojantauksenlammen purkuojien ympäristössä. Tarkkailutulosten perusteella pohjaveden MTBE-pitoisuudet ovat alentuneet merkittävästi tarkkailun aikana laimenemisen ja pintaojien kautta tapahtuneen MTBE:n poistumisen seurauksena.

Merkittävin määrä jäljellä olevasta MTBE:stä sijaitsee patoaltaan alueella, jossa kalliot estävät pohjaveden purkautumisen Kärmelammen suuntaan. Kärmelammen–Ojantauksenlammen laskuojien ympäristössä MTBE-pitoisuudet ovat vähentyneet tarkkailun aikana ja niiden arvioidaan edelleen puhdistuvan luontaisesti ojien kautta tapahtuvan purkautumisen seurauksena.

Pohjavesitarkkailut jatkuvat säännöllisesti. Tällä viikolla Ojantauksenlammen ja Pajulammen välisellä alueella on asennettu pohjaveden havaintoputkia, jotka tarkentavat pohjaveden virtauksia sekä tilaa.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.