0

Mäntyharjun päättäjillä verraten vähän sidonnaisuuksia

Harvalla keskeisellä Mäntyharjun päättäjällä on lain mukaan ilmoitettavia sidonnaisuuksia. 27 valtuutetusta sidonnaisuuksista on ilmoittanut 11. Suurin osa valtuutettujen sidonnaisuuksista koostuu kunnan nimeämistä johto- ja luottamustehtävistä eri yhtiöissä.
Eniten verkostoituneita ovat kokoomusedustajat. Markku Häkkänen (kok.) istuu kunnan edustajana pörssiyhtiö Exelin yhtiökouksessa ja Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä. Lisäksi hän toimii puheenjohtajana Mikkelin seudun kuntien yhteistyöelimessä ja Itä-Suomen poliisin neuvottelukunnassa. Lisäksi Häkkänen on lakiasiaintoimiston hallituksen jäsen. Panu Karjalainen (kok.) toimii Osuuskauppa Suur-Savon edustajistossa ja seurakunnan eri elimissä. Seppo Hujanen (kok.) käyttää kunnan ääntä Suur-Savon energiasäätiön valtuuskunnassa ja Vaalijalan kuntayhtymän hallituksessa.

Keskustalaisista Sari Lantta toimii kunnan edustajana Kymen jätelautakunnan jäsenenä. Kunnan luottamustoimien lisäksi hän on seurakunnan luottamushenkilö ja Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan hallituksen puheenjohtaja vuoden loppun saakka. Eveliina Mäenpää (kesk.) toimii kunnan elinkeinoyhtiö Mäsekin hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana. Mäenpää työskentelee myös Taidekeskus Salmelan festivaalijohtajana. Seppo Kettunen (kesk.) on kunnan edustajana kahdessa kiinteistöyhtiössä. Lisäksi luottamustehtäviä löytyy seurakunnasta.

Sitoutumattomien edustajista ilmoitettuja sidonnaisuuksia on Antti Mustosella ja Jani Paasosella omien yritystoimintojensa kautta. Sosialidemokraattien Ari Hartonen on kunnan nimeämä edustaja neljässä kiinteistöyhtiössä. Lisäksi Hartonen on Osuuskauppa Suur-Savon edustajiston jäsen. Timo Kuoksa on ilmoittanut jäädytetystä yritystoiminnasta. Perussuomalaisten Anssi Turtiainen toimii kunnan nimeämänä jäsenenä kiinteistöyhtiössä.

Kunnan johtoryhmässä toimivilla henkilöillä ilmoitettuja sidonnaisuuksia on ainoastaan kunnanjohtaja Jukka Ollikaisella. Hän toimii Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston puheenjohtajana ja Suur-Savon Energiasäätiön valtuuskunnassa. Merkittävästä varallisuudesta ei ole ilmoittanut kukaan ilmoituksen antaneesta 54:stä virka- tai luottamushenkilöstä. Kuntaliiton mukaan merkitystä voi olla oman kunnan alueella sijaitsevilla kiinteistöomistuksilla tai maan ja metsän omistamisella.
Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka saattaa tiedot vuosittain valtuuston tietoon. Kunnanvaltuusto sai päivitetyt sidonnaisuudet tietoonsa maanantaina.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.