0

Lukijalta: Jaalantien kunnostuksen rahoitus ei ollut yllätys

Idea tähän uudenlaiseen tieurakoiden/hankkeiden hallintaan tuli Mäntyharjun ja Pertunmaan maansiirtourakoitsijoilta muutama vuosi sitten. Heidän ajatuksensa oli, että myös pienemmät yritykset pääsisivät suoraan tarjoamaan kunnostusurakoita eikä toimimaan aina vain ali- tai alialiurakoitsijana. Nythän urakkahankkeet ovat niin isoja, etteivät pienemmät urakoitsijat pysty niihin lähtemään mukaan.
Keskustan taholta tätä ehdotusta pidettiin hyvänä. Asiaa lähdettiin viemään vahvasti eteenpäin Liikenne- ja viestintäministeriön suuntaan ministeri Lepän kanssa. Myös Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat olivat asiassa aloitteellisia.
Nyt ideaa päästään kokeilemaan tämän hankkeen myötä. Pilottikohteiksi valikoituivat alkuvaiheessa neljä eteläsavolaista kohdetta, joista Jaalantie on yksi. Meillä on toki muitakin kohteita, esimerkiksi Vihannantie, jotka täytyy saada kunnostuksen piiriin seuraavassa rahoitusaallossa. Näille rahoituksen saamista valmistellaan.

Pidän tätä kokeilua erittäin tervetulleena ja perusteltuna. Paikallisten yritysten toimintamahdollisuuksia vahvistetaan; samalla myös paikallistuntemus ja raaka-aineet saadaan käyttöön.
Tämäntyyppisiä korjausta vaativia kohteita on paljon ympäri Suomea. Siksi tarvitsemme sekä lisää budjettivaroja että tällaisia uudistuksia, jotta pystymme pitämään tiestömme paremmassa kunnossa.
Jaalantien kunnostusrahoitus ei ole siis yllätys, vaan hyvä esimerkki vahvasta paikallisesta edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta valtakunnantasoa myöten. Ministerimme Jari Leppä on ollut vahvasti vaikuttamassa siihen, että Jaalantie saadaan vihdoin kuntoon.

Markku J Lamponen

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.