0

Kinnin patoallas tyhjennetään tämän viikon aikana, työt siirtyvät lähemmäksi onnettomuusaluetta

Kinnin onnettomuusalueella tehdään muutostöitä, joiden tarkoitus on tehostaa MTBE-pitoisten vesien käsittelyä.
Tämän viikon aikana on tarkoitus saada patoallas tyhjennettyä. Maanantaina patoaltaassa oli vettä noin 10 000 kuutiometriä.
Ramboll Finland Oy:n projektipäällikkö Mikko Penttinen kertoo, että aikainen kevät ja sulamisvedet ovat hidastaneet tyhjennystöitä.
– Patoaltaan tyhjennyksen jälkeen käsittelyä tehostetaan patoamalla altaan yläpuolella oleva oja sekä ohjaamalla puhtaita vesiä käsittelyn ohi. Muutostoimenpiteiden jälkeen isompaa patoallasta ei ole enää tarkoitus käyttää, mutta ei sitä myöskään kokonaan pureta. Näin sen voi tarvittaessa ottaa käyttöön uudelleen, Penttinen sanoo.

Työt siirtyvät patoaltaalta lähemmäksi varsinaista onnettomuusaluetta, patoaltaan yläpuolelle.
– Käsittely on sama kuin tähänkin asti, eli veden puhdistamiseen käytetään ilmastrippausta. Nyt työt vain tehdään eri kohdassa, heti Savon radan tuntumassa. Lisäksi työt tehostuvat, kun käsittelyyn ohjautuu vain MTBE-pitoista vettä.
Penttisen mukaan alueella tehtävät muutokset ovat hyvin pieniä toimia, joten muutostöiden pitäisi olla valmiita viimeistään ensi viikolla.
Alueella on ollut kahden eri yrityksen käsittelylaitteistot, BK-Hydrometan sekä Fortumin. Näistä Fortumin laitteistoa ei kuitenkaan ole tarkoitus käyttää enää, vaan sitä oltiin alkuviikosta viemässä pois.
– Muutostöiden jälkeen kahdelle vedenkäsittelylaitteistolle ei ole tarvetta. Käsittelylaitteistoksi jää kylmän veden käsittelyyn tehokkaammaksi todettu laitteisto, Penttinen kertoo.

Patoaltaan tyhjennyksen lisäksi alueella tapahtuu muitakin muutoksia. Aliurakoitsija Bricatec Oy:n Reijo Kivi ja Matti Kanervo olivat keräämässä Fortumin kamppeita kasaan.

Ramboll Finland oy:n toimialapäällikkö Kimmo Järvinen ei osaa sanoa, kuinka kauan alueella pitää vielä tehdä töitä vesistöjen putsaamiseksi.
– Suomen ympäristökeskus tekee mallinnuksen, jonka avulla arvioidaan, millaisia jatkotoimenpiteitä alueella vielä tarvitaan. Töiden ajankestosta on vielä mahdotonta sanoa juuta tai jaata tässä vaiheessa, Järvinen huomauttaa.
Töitä jatketaan vielä vähintään tämä vuosi, mutta edessä saattaa olla useampienkin vuosien työt.
Suomen ympäristökeskus (Syke) saa mallinnuksensa todennäköisesti valmiiksi alkukesästä.
– Se on selvää, että tänä keväänä pitoisuudet alueella tulevat nousemaan. Kesän tullen pitoisuudet kuitenkin laskevat. Sellaista tilannetta tuskin tulee kuin viime kesänä, etteivät mökkiläiset voisi käyttää vettä, Järvinen kertoo.

Patoaltaan tyhjennys vaikuttaa Syken mukaan niin ikään MTBE-pitoisuuksiin. Pitoisuuksien hetkittäistä kohoamista on luvassa patoaltaan alapuolisissa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa.
Patoaltaan purkamisesta johtuvat lampien pitoisuuksien nousut palautuvat purkua edeltävälle tasolle kuitenkin ennen kesää. Sarkaveden ja Vuohijärven pitoisuuksiin patoaltaan tyhjennyksellä ei pitäisi olla vaikutuksia.
Vedenkäyttösuositukset ovat edelleen voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa. Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustan 400 metrin säteen vedenkäyttösuositusta puolestaan laajennettiin pohjoiseen Pitkäniemen Itäkodinlahteen. Vettä ei siis suositella käytettäväksi näillä alueilla talous-, pesu- ja löylyvetenä.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.