0

Saastunut pohjavesi ja järviveden puhtaus – lue viisi pointtia Kinnin kemikaalionnettomuuden yleisötilaisuudesta

VR ja konsulttiyhtiö Ramboll vastasivat perjantaina Sarkaveden lähialueen asukkaiden ja mökkiläisten huoliin Mäntyharjun valtuustosalissa järjestetyssä tilaisuudessa. Kyse oli vuosi sitten Kinnin liikennepaikalla tapahtuneen kemikaalionnettomuuden tiedotustilaisuudesta, joka keskittyi tällä kertaa vesistön ja maaperän puhdistumisen tilaan. Kokosimme puolentoista tunnin keskustelusta viisi tärkeintä kohtaa. Koko tilaisuuden videotallenteen voi katsoa tästä linkistä.

Yleisöä tilaisuudessa oli paikalla noin kolmekymmentä.

1. MTBE-kemikaalin määrä vesistössä laskee edelleen
Vesien ja maaperän näytteenotosta vastaavan Ramboll Finland Oy:n toimialapäällikkö Kimmo Järvinen kertoi, että vesistön kemikaalipitoisuudet ovat laskeneet oletettua vauhtia. Vesi on käyttökelpoista suurimmassa osassa Sarkavettä koko kesän ajan. Veden käyttöä ei kuitenkaan suositella Sarkaveteen laskevien purojen lähistöllä ja niiden alapuolisilla rannoilla. Vettä ei myöskään suositella käytettäväksi onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisillä lammilla. Pidemmän ajan ennuste kemikaalin liikkeistä valmistuu juhannukseen mennessä.

2. Veden puhdistustoimet ovat takkuilleet
Kemikaalipitoista vettä on puhdistettu viime vuoden keväästä lähtien muun muassa ilmastamalla ja pumppaamalla sitä onnettomuuspaikan läheisyyteen rakennettuun patoaltaaseen. Kimmo Järvisen mukaan puhdistustoimet eivät ole kuitenkaan sujuneet täysin toivotulla tavalla. Alun perin niin sanotun ilmastrippauksen odotettiin olevan veden huipputehokas puhdistamiskeino.
– Poistoteho on ollut keskimäärin 34 prosenttia, mikä on pettymys. Tietyssä vaiheissa laitteistot eivät ole poistaneet kemikaalia oikeastaan lainkaan. Yksi syy tähän on se, että kylmässä säässä MTBE:n haihtuminen on hitaampaa. Lisäksi vedessä on runsaasti muuta aihetta, kuten oksia, tikkuja ja humusta, mikä häiritsee MTBE:n poistumista. Tämä ei ole ollut siis ihan niin helppoa, kuin olisi voinut toivoa, Järvinen kertoi.

3. Saastunut pohjavesi onnettomuuspaikan ja Sarkaveden välissä
Tutkimusten mukaan saastunut pohjavesialue on pituudeltaan noin 1,5 kilometrin pituinen alue, joka kulkee onnettomuuspaikan lähistöltä Pajulammelle saakka.
– Surullinen asia on, että pohjavedessä oleva MTBE on siellä pitkään. Pohjavedessä pientä MTBE-pitoisuutta tulee olemaan pitkään, Kimmo Järvinen sanoi.
Järvisen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa riskiä, että saastunut pohjavesialue laajenisi.
– Pohjavesialue rajoittuu hyvin lähelle onnettomuusaluetta eikä sen leviäminen laajemmalle alueelle ole riski, hän vakuutti.

4. Kalat, marjat ja sienet ovat syömäkelpoisia
Paikalla ollut yleisö oli kiinnostunut muun muassa marjojen ja kalojen syömäkelpoisuudesta. Kimmo Järvinen totesi, että MTBE-kemikaali haihtuu maasta selvästi vettä hitaammin, mutta marjoihin ja sieniin kemikaali ei hänen mukaansa tartu.
– Sieniä ja muita kasveja voi syödä huoletta.
Ramboll Finland Oy:n projektipäällikkö Mikko Penttinen vakuutti myös kalojen olevan täysin syömäkelpoisia.
– Viime vuonna tehtiin kalaselvityksiä, jolloin paikalliset kalastajat kalastivat näytekaloja. Yhdestäkään kalasta ei todettu MTBE-pitoisuuksia. Jos kaloissa näkyisi poikkeavia fyysisiä merkkejä, niin se ei johdu MTBE:stä.
VR:n riskienhallintajohtaja Anna Melleri lisäsi, että kalatutkimuksia jatketaan myös tulevaisuudessa.

5. Alueiden kunnostamisessa kaksi viranomaispolkua
VR vastaa tulevaisuudessakin onnettomuusalueen kunnostamisesta. Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen Etelä-Savon ely-keskukselta kertoi, että kunnostustoiminnan edistymisessä on kaksi vaihtoehtoa.
VR tekee ely-keskukselle lähiaikoina pilaantuneen maan ilmoituksen, jossa se kertoo, mitä kunnostustoimia alueella aiotaan tehdä. Ely-keskus tarkastaa ilmoituksen ja antaa päätöksessään VR:lle ohjeet kunnostustoimien laajuudesta.
Jos kunnostuksesta voi aiheutua ely-keskuksen tulkinnan mukaan esimerkiksi vesien lisäpilaantumisen vaaraa tai muita ympäristönsuojelulaissa kerrottuja haittoja, asia etenee niin sanottuna ympäristölupamenettelynä. Tällöin asia siirtyy aluehallintoviraston hoidettavaksi.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.