0

Mäntyharjun metsissä lumituhoja 100 000 kuution edestä

Viime talven runsaat lumisateet ovat jättäneet jälkensä metsiin. Poikkeuksellisen painava tykkylumikuorma katkoi erityisesti varttuneiden kuusikoiden latvoja. Tuhoja on myös männiköissä, nuorissa koivikoissa ja taimikoissa.
– Mäntyharjun alueella on meidän arviomme mukaan noin 100 000 kuutiota vaurioitunutta puuta, sanoo Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan toiminnanjohtaja Suvi Kokkola.
Kokkolan mukaan niiden metsänomistajien, joiden metsävakuutus kattaa lumituhot, kannattaa ehdottomasti tarkastaa nyt tilanne.
– Nyt kun lumi on sulanut, maastoon on helppo mennä. Talvella pahimmat paikat olivat paitsi vaikeakulkuisia, myös vaarallisia. Putoavan latvan alle jääminen voi koitua kohtaloksi. Jos vaurioitunutta puustoa on yli 15 kuutiota, monen vakuutuksen korvausraja ylittyy.

Metsänomistajan kannattaa huomioida myös metsätuholaki. Lain mukaan tyviläpimitaltaan yli 10-senttimetriset kuusipuut 10 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta ja kaarnoittuneet, tyviläpimitaltaan yli 10-senttimetriset mäntypuut 20 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta on poistettava.
– Monimuotoisuuden kannalta on toki tärkeää jättää joitakin kaatuneita puita kuviolle lahoamaan, huomauttaa Kokkola.
Jos tuleva kesä on viimevuotiseen tapaan lämmin, on kuusimetsiin odotettavissa runsas kirjanpainajakanta. Tämä puolisenttinen kaarnakuoriainen lisääntyy tuulenkaadoissa ja heikentyneissä pystypuissa.
Kokkolan mukaan tämä tekee tilanteesta kinkkisen lumituhoalueilla.
– Ohutläpimittainen katkennut latva ei kirjanpainajalle kelpaa, mutta puut, joista latva on katkennut, ovat heikentyneitä. Se tekee niistä otollisen kohteen kirjanpainajalle.

Mäntyharjun osalta suurimmat tuhot keskittyvät kunnan pohjoisosaan, mutta lumen vaurioittamia puita löytyy yksittäin ympäri pitäjää. Yksittäiset ja hajanaiset tuhot tekevät korjuusta haastavaa. Käytännössä vaurioituneet puut kannattaa poistaa muiden hakkuiden yhteydessä.
– Esimerkiksi Mhy Mänty-Saimaan korjuuyrittäjät ovat tällä hetkellä korjaamassa juuri näitä lumen vioittamia puita Suomenniemen tien laidassa. Luulen, että monen muunkin tahon koneet.
Lumituhojen ohella metsänomistajien kiusana ovat olleet hirvet. Metsänomistajat hakivat vuonna 2018 vilkkaasti korvauksia hirvituhoista. Hirvivahinkokorvausrahat tulevat valtion varoista, jotka kertyvät metsästäjien hirvilupamaksuista.
Etelä-Savossa korvaussumma on noussut kahden vuoden takaisesta 12-kertaiseksi, 156 000 euroon. Maakunnan suurimmat vahingonkorvaukset maksetaan Kangasniemen metsänomistajille. Seuraavaksi eniten korvauksia maksetaan Juvalla ja Joroisissa.
Kokkolan mukaan Mäntyharjun metsissä hirvivahinkoja ei ole ollut mitenkään poikkeuksellisen paljon. Hirvikanta on pysynyt paremmin aisoissa, kuin joissain muissa kunnissa.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.