0

Vajaa 140 on ottanut VR:n tarjoamat korvaukset vastaan

VR tarjosi Kinnin kemikaalionnettomuuden vaikutusalueen rantakiinteistönomistajille virkistyskäyttöhaittakorvauksia. Tarjouskirje lähetettiin noin kolmelle sadalle lähivesien kiinteistönomistajalle. VR:n riskienhallintajohtaja Anna Melleri kertoo, että korvaukset ovat suuruudeltaan ”muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon”.

VR:n juristi Eeva Airamaa, kuinka moni on päätynyt ottamaan korvauksen vastaan?
– Korvauksen on ottanut vastaan melkein puolet, eli lähes 140.

Mihin korvaussummat perustuvat?
– Korvausten suuruus perustuu Ramboll Finlandin laatimaan virkistyskäyttöhaitan laskentakaavaan. Tämän kaavan euromäärät on kerrottu kahdella. Toimintamme on raideliikennevastuulain piirissä, jonka nojalla tähän liittyviin korvausasioihin sovelletaan vahingonkorvauslakia. MTBE-pitoisuudet ylittivät viime kesänä THL:n suositusarvon ja tämän pohjalta terveysviranomaiset asettivat käyttösuosituksia. Tämän johdosta rantakiinteistöille aiheutui virkistyskäyttöhaittaa. Juridisesti emme ole velvollisia korvaamaan tämäntyyppistä vahinkoa, mutta yhteiskuntavastuullisena toimijana olemme halunneet lähteä näitä vahinkoja korvaamaan.

Eli tulkintanne mukaan VR ei olisi velvollinen korvaamaan virkistyskäytöstä lainkaan haittakorvauksia?
– Jos lainsäädäntöä katsoo puhtaasti juridisesta näkökulmasta, niin näin asia meidän näkemyksen mukaan on.

Miksi yksittäisille kiinteistönomistajille maksetuissa korvauksissa ei sovelleta ympäristövahinkolakia?
– Koska nämä (kuljetukset) eivät ole olleet pysyvän toiminnan harjoittamista. Kyseessä on ollut väliaikainen vaunujen säilytys, jota esimerkiksi tehdastoiminta on. Sitä ei katsota pysyväksi toiminnan harjoittamiseksi ympäristövahinkolain merkityksessä.

Vaunuja on kuitenkin säilytetty eri pysähdyspaikoilla säännöllisesti?
– Se on säännöllistä vakituisilla VAK-ratapihoilla. Kinnissä ja muilla tilapäisillä säilytyspaikoilla VAK-vaunujen säilytys on ollut kuitenkin poikkeuksellista ja sitä ei enää tehdä.

Korvaussumman vastaanottaneet sitoutuvat siihen, ettei heillä ole tulevaisuudessa oikeutta uusiin korvauksiin VR:ltä. Miksi näin?
–Se on yleinen tapa kun puhutaan tämän tyyppisistä vahingonkorvaussopimuksista. Toisaalta yksilön kannalta mahdollisen oikeuskäsittelynkin eteneminenkin on epävarmaa. Eli sitäkin kautta saatavat korvaukset olisivat epävarmalla pohjalla. Olemme katsoneet, että tarjoamamme korvaukset ovat sitä suuruusluokkaa, mitä asiasta oikeusasteidenkin kautta tulisi.

Ympäristön tila tulevaisuudessa on kuitenkin vielä epävarmaa. Eikö nyt ole vielä aikaista tarjota lopullisia korvauksia?
–Kun kyseessä on vapaaehtoinen korvaus, joka meiltä maksetaan, niin silloin on yleistä, ettei vastapuoli esitä enää lisävaatimuksia. Toki kun emme tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja jos tilanne muuttuisi täysin, niin otamme senkin puolen huomioon. Seuraamme tilannetta ja voimme arvioida sitä uudelleen.

Lue myös: Kinnin onnettomuus pilasi Niilo Vanhasen lammen ja maita – nyt hän taistelee korvauksista VR:n kanssa

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.