0

Pääkirjoitus: Valtuutetut kaipaavat lisää taloustietoa

Kuntien luottamushenkilöt kaipaavat lisäkoulutusta talousasioiden ymmärtämiseen, selviää tuoreesta Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan moni valtuutettu nojaa kuntien talousasioissa erityisesti kunnan viranhaltijoiden sanaan. Valtuutetut myös pääasiassa luottavat kunnan talousjohdon osamiseen.

Mielenkiintoista tutkimuksessa on se, että moni valtuutettu käyttää tietolähteenään useimmin muita kuin virallisia asiakirjoja. Monimutkaista talousasioista muodostetaan käsitystä siis toisten ihmisten avulla papereiden selaamisen sijasta. Käytännössä tietoa haetaan kunnan talousjohtajien antamista suullisista esityksistä, puolueen sisäisistä keskusteluista ja tiedotusvälineistä.

Se on ymmärrettävää, sillä monimutkaisiin taloudellisiin asioihin syvennytään useimmiten kiireessä oman työpäivän päätteeksi. Asian kääntöpuolena on tietenkin se, että yksittäisille luotetuille henkilöille kasaantuu paljon valtaa valtuutettujen talouslinjausten taustalla.

Moni valtuutettu kaipaakin talousasioihin liittyvää lisäkoulutusta, jota voisi antaa erityisesti valtuustokauden alussa. Lisäksi valtuutetut kaipaavat taloustietoa myös tiiviissä ja helpommin omaksuttavassa muodossa. Tähän toiveeseen voitaisiin vastata suhteellisen kevyillä toimilla myös Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnissa. Taloustiedotukseen satsaaminen voisi myös helpottaa ja sujuvoittaa valtuustotyöskentelyä. Kun yhä jäsennellympää tietoa on tarjolla, valtuutettujen ja kunnan talousjohdon luottamus paranee entisestään. Samalla avautuu tilaa paremmalle poliittiselle keskustelulle.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.