0

Maa-ja metsätalousyrittäjän arjesta 2000-luvulla haetaan nyt tietoja

Mäntyharjun historian kolmanteen osaan liittyvä kirjoituskeruu kartoittaa kokemuksia siitä, millaista on ollut toimia maa- ja metsätalousyrittäjänä 2000-luvun Mäntyharjulla. Elinkeinoalan muutosta on mahdollista kuvata myös pidemmällä aikavälillä.
Kirjoitustyyli on vapaa, eikä vastausten pituudella ole ala- tai ylärajaa. Vastaukset voivat keskittyä yksittäisiin muistoihin ja konkreettisiin arjen esimerkkeihin, tai ne voivat käsitellä paikallista kehitystä yleisemmin.
Keruun vastauksia käytetään tekeillä olevan historiateoksen aineistona. Hankkeen tutkijana ja keruun järjestäjänä toimii tutkija Janne Poikolainen. Keruu on avoinna sunnuntaihin 23. kesäkuuta, ja siihen voi osallistua myös nimettömästi.
Vastaaminen tapahtuu ensisijaisesti verkkolomakkeella, johon pääsee Mäntyharjun kunnan nettisivujen kautta. Keruuseen voi osallistua myös kirjeitse. Vastaukset toimitetaan suljetussa kirjekuoressa yhteispalvelupisteeseen kunnantalolle tai postitse osoitteeseen Janne Poikolainen, Mäntyharjun kunta, PL 76, 52700 Mäntyharju.
Vastauksissa voi kertoa vapaamuotoisesti siitä, millaista on ollut toimia maa- ja metsätalousyrittäjänä 2000-luvun Mäntyharjulla. Voi myös kirjoittaa esimerkiksi siitä, millaista on ollut arki ja työnteko uuden vuosituhannen maatilalla. Tai siitä, miten Euroopan unionin ja tietoteknisen kehityksen kaltaiset tekijät ovat näkyneet maa- ja metsätaloustyössä. Lisäksi voi kirjoittaa esimerkiksi liitännäiselinkeinojen ja tilan ulkopuolisen ansiotyön merkityksestä maa- ja metsätalousyrittäjälle. Kirjoituskeruun painopiste on 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, mutta vapaasti saa kertoa myös varhaisemmista tai myöhemmistä kokemuksista. Vastausten pituudella ei ole ala- tai ylärajaa.

Lomake ja vastausohjeet löytyvät täältä:

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/992dd99f-0dbb-43bb-8bf0-a3e4d535ada7?displayId=Fin1786484

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.