Mäntyharju hakee neljännesmiljoonan säästöjä loppuvuodelta – keinovalikoimassa muun muassa ylityökielto ja materiaaleista säästäminen

Mäntyharjun kunta yrittää löytää 250 000 euron säästöjä loppuvuoden aikana. Taustalla on se, että verotulot ovat jäämässä alle talousarvion ja

Henry Parta

Mäntyharjun kunta yrittää löytää 250 000 euron säästöjä loppuvuoden aikana. Taustalla on se, että verotulot ovat jäämässä alle talousarvion ja Essote tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka ovat ylittäneet tammi-kesäkuun aikana talousarviovarauksen 760 000 eurolla.

Kuuden kuukauden kertymä tarkoittaa sitä, että kunnan vuositulos muodostuu alijäämäiseksi. Verotulojen niukkuutta tai Essoten kulujen paisumista ei kunnan omilla toimilla pystytä paikkaamaan, mutta kunnan oman palvelutuotannon odotetaan pysyvän talousarviossa. Tämä tarkoittaa neljännesmiljoonan euron säästöjen kaivamista loppuvuoden osalta.

Säästökohteiden odotetaan löytyvän henkilöstökuluista ja materiaalihankinoinnasta. Hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen muistuttaa, että henkilöstösäästöjen tulee pohjautua vapaaehtoisuuteen koska yhteistoimintamenettelyn vaatimia toimenpiteitä ei ehditä toteuttaa jäljellä olevassa aikataulussa.

Kunnanhallitus hyväksyi keinovalikoiman, johon kuuluvat ylityökielto ja avoimeksi tulevien vakanssien täyttämättömyys. Sijaisten palkkaus vaatii kunnan johtotiimin luvan, alle 1-3 päivän sijaisuudet hoidetaan yksiköissä sisäisesti. Henkilöstöjärjestöjen kanssa pyritään pääsemään sopimukseen suosituksesta kolmen palkattoman vapaapäivän pitämisestä vakanssia kohden loppuvuoden aikana ja hankinnoissa noudatetaan pidättyvyyttä, vain välttämätön hankitaan. Yli 500 euron kertahankinta edellyttää johtotiimin luvan.

Kyseiset rajoitukset koskevat myös Mäsek Oy:tä sekä Mäntyharjun Yrityskiinteistöt Oy:tä.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka