0

Mäntyharju aloittamassa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen esittää maanantaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle koko kuntaa koskevien yt-neuvottelujen aloittamista. Neuvotteluilla haetaan vuosien 2020-2021 aikana yhteensä miljoonan euron säästöjä. Kunnan virkamiesjohdon tavoitteena on, että säästöistä 600 000 euroa saavutettaisiin ensi vuoden aikana ja loput 400 000 vuoden 2021 aikana.

Mikäli yt-neuvottelut alkavat, henkilöstömenoja pyritään saavuttamaan eläköitymisten, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen sekä osa-aikaistamisten kautta. Käytössä ovat myös vapaaehtoiset virka- ja työvapaat. Lomautukset ja irtisanomiset ovat kunnanjohtajan mukaan viimeinen vaihtoehto. 

Myös muita säästökohteita on luvassa. 

– Jatkossa on kiinnitettävä huomiota muun muassa palveluiden saatavuuteen ja toimitilojen määrään ja laatuun, tukipalvelujen ja hallinnon toimivuuteen sekä toimintatapojen uudistamiseen. Myös yhteistyötä on lisättävä ja tehostettava eri palvelualueiden ja toimintayksiköiden välillä. Hankinnat sekä investoinnit ovat yhtä lailla tarkastelun kohteena, kunnanhallituksen kokouksen esittelytekstissä todetaan.

Säästötarpeen taustalla on tänä vuonna pakkasen puolelle kääntyvä kunnan taloustilanne. Ollikaisen mukaan taloustilanteen heikkeneminen on seurausta Etelä-Savon sotekuntayhtymä Essoten menojen kasvusta ja kunnan heikosta verokertymästä.

Kunnan valmisteilla olevassa ensi vuoden talousarviossa kulujen kasvua on yhteensä 2,75 miljoonan euron verran, mikä vastaa reilun kuuden prosentin korotusta. Talousarvion mukaan kunnan toimintakulut olisivat 45,9 miljoonaa euroa. Kasvu johtuu kunnan mukaan pääasiassa Essoten maksettavista suuremmista kuntaosuuksista. Kun kuluvan vuoden talousarviossa maksuosuus on 23,7 miljoonaa euroa, on maksuihin ensi vuodelle budjetoitu 2,6 miljoonaa euroa enemmän, eli yhteensä 26,3 miljoonaa euroa.

Lue myös: Kunnanjohtaja esittää Mäntyharjun veroihin puolen prosenttiyksikön korotusta – korotuksen jälkeen kunta ei olisi enää Itä-Suomen kevyimpiä tuloverottajia

 

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.