Valtuusto antoi Ratilaiselle potkut äänestyksen jälkeen – Perusteluina laiminlyönnit muun muassa Rinnehovin palotarkastuksessa ja rakennuspiirustusten tarkistamisessa

Pertunmaa irtisanoo kunnan teknisen johtajan ja rakennustarkastajan Matti Ratilaisen. Kunnanhallitus päätti irtisanomismenettelyn aloittamisesta syyskuun lopulla Ratilaisen virkatehtävien puutteellisen hoidon ja

Matti Ratilainen aloitti Pertunmaan kunnan teknisenä johtajana vuonna 2003.

Saana Huhtala

Pertunmaa irtisanoo kunnan teknisen johtajan ja rakennustarkastajan Matti Ratilaisen. Kunnanhallitus päätti irtisanomismenettelyn aloittamisesta syyskuun lopulla Ratilaisen virkatehtävien puutteellisen hoidon ja virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksien laiminlyönnin johdosta.

Lopullisen päätöksen irtisanomisesta teki valtuusto, joka päätyi erottamaan Ratilaisen äänestyksen jälkeen äänin 9–4. Neljä valtuutetuista äänesti tyhjää.

Asia käsiteltiin valtuustossa osittain salassa pidettävänä, joten kokouksessa käsiteltiin vain esityksen julkiset osiot. Esimerkiksi Ratilaisen oma kanta ja yksityiskohtaiset perustelut jäivät tässä vaiheessa ainoastaan valtuutettujen silmien nähtäväksi.

Julkisesta osuudesta selvisi, että Ratilainen on saanut vakavan huomautuksen jo loppuvuodesta 2008 virkatehtävien laiminlyönnistä. Teknisten ja ympäristöpalveluiden lautakunnan kokouksessa huhtikuussa 2012 Ratilainen on puolestaan saanut huomautuksen valvonnan laiminlyönnistä koskien lautakunnan johtosäännön vastaista toimintaa.

Laiminlyöntejä on tullut esille muun muassa rakennuspiirustusten tarkistamisessa, työnjohtotehtävissä, kunnan vuokratalojen kunnossapidossa ja Rinnehovin palotarkastuksessa esille tulleiden puutteiden korjaamisessa. Lisäksi Ratilaista syytetään tekniselle toimelle kuuluvien kiinteistöjen hoidon vastuutehtävien siirtämisestä muiden vastuulle, suojavarusteiden käyttämättä jättämisestä työmaakatselmuksessa ja kuntalaisten epätasa-arvoisesta kohtelusta.

Valtuustokokouksen esittelytekstin mukaan Ratilainen ei ole myöskään toiminut sillä tavoin kuin teknisten ja ympäristöpalveluiden lautakunta on päättänyt.

– Lisäksi viranhaltija on siten hankala työyhteisössä, että hänen käytöksensä vaikeuttaa muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävien asianmukaista hoitamista. Hän viivyttelee päätettyjen ja sovittujen asioiden hoidossa ja näin kuormittaa ja rasittaa muiden henkilöiden töitä. Näin ollen työyhteisön kokonaisetu edellyttää viranhaltijan irtisanomista, valtuuston puheenjohtaja Annukka Räisänen (kesk.) kertasi kunnanhallituksen esityksen perusteluja.

Viimeisin varoitus Ratilaiselle annettiin 9. marraskuuta vuonna 2018. Varoituksen syynä olivat teknisen johtajan virkasuhteeseen kuuluvien työnjohtotehtävien laiminlyönti ja kunnan omaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen, kuten asuntojen kunnossapidon laiminlyönti. Valtuuston esittelytekstin mukaan Ratilaisen laiminlyönnit kuitenkin jatkuivat tämänkin jälkeen.

Viime syyskuussa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja neuvottelivat Ratilaisen kanssa vapaaehtoisesta työtehtävistä luopumisesta.

Ratilainen esitti, että hän voisi jatkaa rakennustarkastajan tehtävissä osa-aikaisena siihen asti, kunnes hän voi siirtyä varhaiseläkkeelle. Samalla Ratilainen ehdotti luopumista teknisen johtajan virasta 50 000 euron kertakorvauksella palkka- ja eläkemenetyksien vuoksi.

Kunnanhallitus päätti kuitenkin yksimielisesti aloittaa Ratilaisen irtisanomismenettelyn. Kuuleminen virkasuhteen päättämisen syistä pidettiin Ratilaisen kanssa 28. lokakuuta.

Valtuutettu Olavi Tolonen (sit.) ei ollut kokouksessa tyytyväinen kunnanhallituksen ehdotukseen, vaan ehdotti, ettei Ratilaista irtisanota.

– Kunnallisia viranhaltijoita koskevassa laissa on muutamakin pykälä, jotka koskevat irtisanomista. Virkamies voidaan, kun hän laiminlyö tai rikkoo velvollisuuksiaan vakavasti, irtisanoa kohtuullisessa ajassa. Nyt tänne perusteluihin on kirjattu aika laajasti vanhoja tapahtumia, joista vakavia on muutama, Tolonen totesi.

Vakavana Tolonen piti esimerkiksi Rinnehovin palotarkastuksessa esille tulleita puutteita. Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että niistä vastuussa on muitakin henkilöitä kuin pelkästään Ratilainen.

– Rakennuspiirustusten laiminlyönti vuoden 2013 kvr-hankkeessa on vakava asia. Siinä kunnanhallitus jätti silloisen kuntalain perusteella kunnan edun valvomatta asiassa, josta kunnalle aiheutui 32 000–47 000 euron vahinko. Tuo asia olisi pitänyt saattaa esitutkintaan. Ratilaista ei voi pitää epäillyn rikoksen kohteeksi joutuneena tässä vastuullisena. Ja tästä on kulunut muu kuin kohtuullinen aika, Tolonen huomautti.

Kolmanneksi vakavaksi asiaksi Tolonen nosti kunnan vuokra-asuntojen kunnossapidon.

– Tässä pitää muistaa, että hallitus aina talousarvioissaan kehottaa suureen säästäväisyyteen. Kunnan vuokra-asuntoja on kunnostettu vuokralaisten vaihtuessa, joten kunnossapitohuoltoja, vuosihuoltoja ja peruskorjauksia on ilmiselvästi tehty. Kieltämättä määrärahoja on välillä säästynyt, jotta tekninen puoli on pysynyt talousarviossa.

Muita listattuja asioita Tolonen ei pitänyt riittävän vakavina irtisanomisen perusteeksi. Hän epäili myös kuulemistilaisuuden puolueettomuutta.

– Näillä perusteilla olen sitä mieltä, että tuossa kuulemistilaisuudessa ratkaisu on tehty virheellisesti, eikä ole sellaisia vakavia laiminlyöntejä, joihin työnantaja voisi vedota. Ehdotan, että kunnanhallituksen esitys hylättäisiin, Tolonen jatkoi.

Paikalla olleista Tolosen esityksen puolesta, eli irtisanomista vastaan äänesti koko perussuomalaisten ryhmä Markku Laine, Markku Pöyry ja Tuomas Paasonen. Ratilaisen irtisanomisen puolesta äänestivät Miia Hildén (sit.), Kauko Luhtanen (kok.), Jarkko Toivonen (kok.) sekä keskustan valtuutetut Esko Kilpinen, Jari Liukkonen, Raimo Mattila, Risto Salminen, Kirsi Vekkeli ja Annukka Räisänen. Tyhjää äänestivät sitoutumattomien Jarmo Lahtinen, Lenita Pitkälä ja Jouni Pekkonen sekä keskustan Liisa Lehto.

Ratilainen irtisanotaan teknisen johtajan ja rakennustarkastajan virasta siten, että virkasuhde päättyy kuuden kuukauden irtisanomisajan jälkeen 30.6.2020.

Pitäjänuutiset ei tavoittanut Ratilaista kommentoimaan asiaa.

Lue lisää: Pertunmaa aikoo irtisanoa kunnan teknisen johtajan

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka