0

Mielipide: Tule ulkoilemaan Pertunmaan avohakatulle virkistysalueelle

Pertunmaan kunnan yksi suurimmista tavoitteista on mainostaa itseään esimerkillisenä ulkoilu- ja virkistyskohteita tarjoavana kuntana mökkiläisille ja mahdollisesti kuntaan muuttaville.

Muutamia vuosia sitten Pertunmaalla suoritetun rantojen yleiskaavoituksen yhteydessä kunta halusi varmaan osoittaa tässä mallikelpoisuutensa lahjoittamalla Honkaniementien varressa Tilliniemen viisitoistahehtaarisen metsäpalstan virkistysalueeksi, jolla merkinnällä tila on kaavakartassa. Palsta on Peruveden ja Tillilammen välisellä kannaksella, ja sillä sijaitsee Peruveden rannassa vene- ja uimaranta.

Kunnan metsien hoitovastuu on annettu metsänhoitoyhdistykselle. Se on tehnyt viimeksi menneenä kesänä kunnan metsiin uuden metsien käyttö- ja hoitosuunnitelman kymmeneksi vuodeksi. Tuo suunnitelma on varmaan esitetty hyväksyttäväksi kunnan päättäville elimille. Kuinka on mahdollista, että kaavassa virkistyskäyttöön merkitylle alueelle on syksyllä 2019 tehty raaka 3,5 hehtaarin avohakkuu?

Oletamme, että suunnittelija ei ole maastotöitä tehdessään edes vaivautunut tutustumaan kaavakarttaan, vaan on tehnyt työssään lähinnä suoritehehtaareja ja esittänyt kuviolle avohakkuun, kun puuston ikä sen sallii. Avohakkuuehdotus tuolla kaavamerkinnällä varustetulle alueelle ei sovi ammattilaisjärkeen. Viimeistään hakkuusuunnitelman ratkaisuja hyväksyessään kunnassa vastuullisten elimien olisi pitänyt tutkia kaavan tarkoitus. Toisaalta on varmaa, että jos metsäammattilainen ei tuolle kuviolle avohakkuuta esitä, ei sitä myöskään kunta hakkaa. Metsäammattilaisen vastuu on siis ensisijainen.

Kunta ei voi olla niin suuressa rahapulassa, että metsätuloja on saatava hakkaamalla virkistykseen tarkoitetun palstan ainoa järeämpi kuusikko avohakkuulla. Nyt on puhuttu paljon jatkuvan kasvatuksen ottamisesta käyttöön, mutta sitä tiedämme toimivan metsätalouden lähes kammoksuvan. Tässä tapauksessa kuusikkoon olisi pitänyt soveltaa jotakin keveämpää käsittelyä tai mieluummin jättää kokonaan käsittelemättä. Hyvä sienimetsikkö ja oikeastaan palstan ainoa näyttävämpi metsäkuvio on nyt tuhottu virkistyskelvottomaksi.

Suosituksemme tämän raiskion virkistyskäytöksi on, että keväällä se kulotettaisiin näytösluontoisesti. Tienvarsimetsänä poltto olisi kohtuullisen turvallista toteuttaa ja kulotusta on aina pidetty hyvänä tekona metsän monimuotoisuuden kannalta.

Raimo Ulmanen
Metsäsuunnittelun ammattilainen (eläkkeellä)
Tehtyä paheksuen
Helena ja Juha Jokinen, lähimökkiläiset
Raija Ulmanen

Kommentteja aiheesta “Mielipide: Tule ulkoilemaan Pertunmaan avohakatulle virkistysalueelle

  • 3.4.2020 at 02:29
    Permalink

    kyllä tämä aktivisti pitää itseään yli-ihmisenä…. joka asiaan on oma vakaa mielipide, joka ei tässä tapauksessa ole aivan väärä, mutta jokaisen hiirihaukan pelastaminen on…..

Comments are closed.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.