0

Vastine: Kaavamääräykset eivät ole millään lailla estäneet Honkaniementien varren metsän uudistamista

Raimo Ulmanen kommentoi Pertunmaan kunnan metsien käsittelyä Honkaniementien varressa kesällä 2019. Siellä oli tehty avohakkuu Levänniemen tilalla, joka on kaavassa V-merkinnällä eli virkistysaluetta.

Kyseinen kaavamerkintä ei anna mitään määräyksiä tai velvoitteita koskien metsänkäsittelyä. Kaavoituksen yhteydessä tälle kuviolle ei ollut todettu erityisiä luontoarvoja vaan se oli normaalia talousmetsää. Näin ollen kaavamääräykset eivät ole millään lailla estäneet kohteen metsän uudistamista. Hakkuualue on rajattu niin, että rantavyöhyke on jätetty hakkaamatta, joten alueen virkistysarvotkin ovat osaltaan tulleet huomioiduksi.

Jutussa mainittu kunnan uusi metsäsuunnitelma on valmistunut vasta vuodenvaihteessa ja hyväksytty vuoden 2020 ensimmäisessä teknisessä lautakunnassa. Tämän suunnitelman maastotyön tuloksena on kysessä oleva alue todettu uudistettavaksi metsälöksi ja sen mukaan on toimittu.

Tulevaan kunnan metsien käsittelyyn vaikuttaa toisaalta kansalaispalaute ja toisaalta taloudelliset tosiasiat, metsistä on saatava myös kunnalle tuloja. Yhtälö ei ole helppo toteuttaa; kuntatalous painuu alas ja tuloja on saatava, toisaalla metsien virkistyskäyttö lisääntyy ja metsien monikäyttöisyyteen pitää kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota. Tämä koskee niin kunnan, kuin myös yksityismetsienkin käyttöä.

Jatkossa tullee kunnan rakennusvalvonta panostamaan enemmän esimerkiksi maisematyölupien vaatimiseen ja sitä kautta ohjaamaan metsien käyttöä niin, että kaikkien kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa alueemme metsien käsittelyyn kasvaa.

 

Jouni Huusari

vs. tekninen johtaja

Pertunmaan kunta

6 kommenttia aiheesta “Vastine: Kaavamääräykset eivät ole millään lailla estäneet Honkaniementien varren metsän uudistamista

 • 21.4.2020 at 15:16
  Permalink

  Kuntalainen nosti kirjoituksessaan tärkeän asian esille ja sai siihen asiallisen vastauksen. Näin juuri pitää toimia. Mukavaa että nyt on tekninen joht. joka osaa ja ymmärtää kommentoida oman toimialansa asioita. Asiallinen dialogi kuntalaisten ja kunnan välillä on tervetullutta jatkossakin. Ei tarvitse luottaa pelkkiin hevosmiesten ja -naisten tietoihin!

 • 21.4.2020 at 16:47
  Permalink

  Kiinnitin huomiota entisen naapurikunnan eli Mäntyharjun kunnan entisen viranhaltijan lauseeseen ”Metsistä on saatava myös kunnalle tuloja.” Miten asia on hoidettu Mäntyharjussa, saako velkainen kunta niistä tuloja?

 • 28.4.2020 at 12:25
  Permalink

  Hyvä on liikkua ja nauttia luonnosta. Ei ainakaan puuhun törmää.

 • 28.4.2020 at 16:14
  Permalink

  Maisemat ovat yhtä ”kauniit” kuin Kuortin taajamassa ja sen liepeillä myynnissä olevien tonttienkin. Kunta myy paljaiksi parturoituja tontteja ja mainostaa luonnonläheisyyttä.

 • 28.4.2020 at 16:45
  Permalink

  Naapurustossa Honkaniemi-tilan ranta-alueita hakattu myös Pajanlahden kaava-alueella.
  Metsähallituksella lienee hieman pidempi kokemus virkistysmetsien käsittelystä, kuin kunnalla.
  Ei tule niin suurta kontrastia suojelualueen ja rantakorttelin välille. Tulevat Pertunmaan mökkiläiset kiittää.

 • 19.5.2020 at 03:05
  Permalink

  löytynyt sentään henkilö kommentoimaan asiaa …. koskahan Pertunmaa saa rakennustarkastajan?

Comments are closed.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.