0

Mielipide: Monipaikkaisuus on mökkiläisille tuttua

Esko Kilpinen kirjoittaa ansiokkaasti Lukijat -palstalla monipaikka-asumisen kokeilun puolesta. Hän toteaa maakunnan strategioiden keskittyvän kolmeen perusasiaan: veteen, metsään ja ruokaan.

Vedet ovat puhtaita ja puhdistuneet ymmärryksen ja vaatimusten lisääntyessä. Metsän monimuotoisuutta tulisi vaalia ja estää luonnon köyhtymistä. Toistaiseksi emme ole pystyneet saavuttamaan kansainvälisiä tavoitteita lajikadon pysäyttämiseksi. Niitä uhkaavat elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen (Helsingin Sanomat 12.5.2020). Lähiruuan arvostus kasvaa ja kuluttajat odottavat luonnonmukaisia tuotteita enenevästi. Maakunnan strategiset tavoitteet vaativat konkreettisia ohjelmia ja tavoitteita. Mökkiläiset ovat varmasti mielissään tavoitteellisesta toiminnasta ympäristön ja ruuan puolesta.

Tosiasiat voivat vaikeuttaa hyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Verotulojen kertymä on tasaantunut ja osittain laskenut (VM 2017). Etelä-Savon asukasluku on hienoisesti vähentynyt koko 2000-luvun. Ennuste koko maakuntaan vuoteen 2040 on vähennystä 18 prosenttiyksikköä, vaikutus maaseutuun on vieläkin voimakkaampaa (Länsi-Savo 30.9.2019). Muutos näyttää olevan dramaattinen ja uusia keinoja maakunnan elinvoiman säilymiseksi on hyvä pohtia.

Ehdotettu monipaikka-asuminen on monille meistä mökkiläisistä jo tuttua. Minä asun noin puolet vuodesta Mäntyharjussa. Osallistun kunnan verokertymään kiinteistöveron 1,15 (Pertunmaa 1,2) prosenttiyksikön osuudella. Käytän ja maksan kunnan palveluista ja olen tyytyväinen tarjontaan. Oletan kirjoittajan tavoitteena olevan kuntaveron tai mahdollisen maakuntaveron jakautumista varsinaisen asuinkunnan ja vapaa-ajan asuinkunnan välillä. Muussa tapauksessa ehdotuksella ei taida olla pohjaa? Ollaksemme täysivaltaisia kuntalaisia, eikä vain maksajia, haluamme osallistua myös päätöksentekoon. Se tulee ratkaista samassa yhteydessä.
Olen kirjoittajan kanssa samaa mieltä, että asiaa tulee edistää monien tahojen yhteisellä panostuksella. Ajatusten jalostaminen onnistuu hyvällä ja avoimella yhteistyöllä.

Anita Kokkonen
Pyhäkoski, Mäntyharju

Viikon kysymys

Oletko hankkinut itsellesi tai perheenjäsenillesi kasvomaskeja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...