0

Mielipide: Kuntalaisilla on oikeus tietää kunnan asioista

Mäntyharjun kunnassa käsitellään kummallisen paljon asioita, jotka on merkitty salaisiksi. Esimerkkejä on paljon. Kunta myy kiinteistöä: kiinteistön tiedot ovat salaisia. Kunta ottaa käyttöön kriisiajan toimet: mitä se tarkoittaa, on julistettu salaiseksi. Kunta vuokraa tilojaan: kaikki tiedot vuokrasopimuksesta ovat salaisia. Kunta jättää myös kertomatta joistain asioista edes otsikkotasolla, eli meillä on päätöksentekoa, josta kukaan ei tiedä mitään.

Hyvään hallintoon kuuluu se, että kaikista näistä asioista tiedotetaan vähintään yleisellä tasolla, vaikka yksityiskohdissa olisikin salattavaa tietoa. Kunnan strategisissa ohjeissa mainitaan avoimuus, mutta pöytäkirjoista paistaa aivan toisenlainen totuus.

Tein graduni Suomen hallinnon avoimuudesta ja julkisuuslainsäädännöstä, jossa kansalaisille ja kuntalaisille taataan hyvin laajat tiedonsaantioikeudet. Sen jälkeen jopa EU:n perussopimuksessa säädettiin, että päätökset pitää tehdä niin avoimesti kuin mahdollista. Julkisuuslainsäädäntö on täydentynyt myös siten, että valmisteilla olevat asiat ovat julkisia. Kun esimerkiksi selvitys valmistuu, se on välittömästi julkinen, ei vasta sitten, kun se on käsitelty kunnan päätöksentekoelimissä.

Laki määrittää myös salassapidon edellytykset. On selvää, että yksityisen ihmisen terveys- ym. tiedot ovat tiukasti suojeltuja. Sen sijaan se, miten kunnan varoja tai tiloja käytetään, ei ole salassa pidettävää tietoa. Se, kenen kanssa kunta tekee sopimuksia ei voi olla salassa pidettävää. Sopimuskumppanin, esimerkiksi yrityksen, liiketoimintaa koskevat tiedot voivat olla salassa pidettäviä, ei se, että sopimus tehdään. Tässä vain muutamia esimerkkejä laajasta lakipaketista.

Kunnan on lain hengen mukaan pidettävä yllä julkista diaariota, eli luetteloa, johon merkitään aikajärjestyksessä virastoon saapuneet tai sieltä lähteneet asiakirjat. Jos joku innokas haluaisi siihen tutustua, kunnan on annettava siihen mahdollisuus. Emme taida edes olla tietoisia siitä, mitä kaikkea meillä on oikeus tietää.

Yksi ongelma on, että kunnassa ei ole riittävää osaamista. Ehdotankin, että seuraava koulutus, johon kunnan johtohenkilöt ja myös kaikkien poliittisten ryhmien johto ottaa osaa, koskee julkisuuslainsäädäntöä ja sen toteuttamista Mäntyharjussa – kuntalaisten parhaaksi.

Minna Ojamies
toimittaja ja tiedonhaluinen kuntalainen

8 kommenttia aiheesta “Mielipide: Kuntalaisilla on oikeus tietää kunnan asioista

 • 12.10.2020 at 06:05
  Permalink

  Hyvä, tärkeä kirjoitus ja aihe. Kuntalaiset tietävät yhtä paljon kun itä-euroopan ja baltian maiden kansalaiset asioistaan. Hyvä että edes Pitäjän Uutiset avaavat merkittäviä kokonaisuuksia.
  Erikoinen esimerkki näistä esim Länsi Savon Mikkekin kaupungin maksamat palkat professoreille olemattomista töistä sadoilla tuhansilla euroilla.

 • 12.10.2020 at 10:37
  Permalink

  Minna kirjoittaa oikeasta asiasta, joka on ilmeisesti laajemminkin ongelmana Suomen kuntasektorilla. Julkisuuslain ”suojiin vetäytyminen” on juuri osaamattomuuden puutetetta, johon pitäisi saada koulutusta tavoitteena lakipykälien ohella lain hengen ja tarkoituksen ymmärtäminen.
  Osin kunnassa lietsotaan myös pelon ilmapiiriä luottamushenkilöille. ”Tästä ei sitten puhuta ulos sanaakaan tai tästä tulee poliisiasia”, on mielestäni vallan väärinkäyttöä, johon on myös tietoni mukaan kunnassa sorruttu. Se mielestäni täyttää myös kiusamisen kriteerit.

  Määrätyiltä osin julkisuuslaki on epäselvä ja tämän ovat virkamisekunnassa esille nostaneet myös poliisit, joiden työtä lain tulkinnat usein hankaloittavat. Toivottavasti julkisuuslain uudistaminen saadaan työn alle eduskunnassa, sillä se saattaisi helpottaa ja selkeyttää tilannetta monilta osin.

  Minnan kaltaisten esilletulojen pitäisi herättää niin virkamiehiä kuin kunnan luottamushenkilöitäkin pohtimaan asiaa ja tarttumaan havaitsemiinsa epäkohtiin ja puutteisiin näkyvästi.
  Luottamus voidaan ansaita vai tekojen kautta – ei piilottelemalla ja asioista kabineteissa suljetuin ovin puhumalla.

 • 12.10.2020 at 12:36
  Permalink

  Kiitos Minna Ojamiehelle ja Markku Sohlmanille asiallisista kommenteista!
  Avoimuus on avain luottamukseen, ei salailu! Nykyaikana pitäisi kaikenlainen salailu ja poliittinen suhmurointi olla jo taaksejäänyttä historiaa yhteisiä asioita hoidettaessa.

 • 12.10.2020 at 19:57
  Permalink

  Avoin yhteiskunta perustuu kansalaisille saatavissa olevaan tietoon.

  Lehdistön yhtenä perustavan laatuisena tehtävänä on valistaa kansaa siitä mitä valtaapitävät tekevät. Tällä samalla lehdistön työllä on myös hilletsevä vaikutus, sillä julkisuus tuo päättäjille paineita tehdä oikeita ja kansalaisia hyödyttäviä päätöksiä.

  Mäntyharjun kunta on moneen otteeseen pyrkinyt kaventamaan tätä vapaata tietoa. Kurkiniemen sopimus, Björkmanin kaupan valmistelu, Kompan talon kaavoitus, jne. Hyvin monia päätöksiä tehdään salassa, vaikka tähän ei olisi lain edellyttämää tarvetta.

  Toivottavasti kunta hankkii koulutusta ja tietoa lain tarkoituksen ja tiedonvapauden tasapainottamiseksi.

 • 13.10.2020 at 18:10
  Permalink

  Mitäpä sitä tyhmille kuntalaisille liikoja kertoilemaan, pilaantuu vaan hyvät projektit. Meillä saattais nyt olla komea kerrostalo Kompanmäellä ja vanhan kaupparähjän paikalla ties mitä hienoo, mutta kun nykyaikana pitää tiedottaa ja toitottaa niin kateelliset ehtii kampittamaan kaikki kannattavat bisnekset!

 • 14.10.2020 at 09:49
  Permalink

  Tuli kylmikset ja ihan ihokarvat nousivat pystyyn lukiessani.
  Varmaan ihan pintaraapaisu vain. Ei näille enää koulutukset auta, turkin hihaan pitäisi nämä laittaa ja tehdä uudestaan.

 • 17.10.2020 at 11:23
  Permalink

  Demokratia on liian arvokas asia antaa käyttöön Mäntyharju / Keskustalaisille

 • 28.10.2020 at 22:38
  Permalink

  kyllähän tuo on monien kuntien ogelma; myös Pertunmaan….

Comments are closed.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.