Mielipide: Kuntalaisilla on oikeus tietää kunnan asioista

Mäntyharjun kunnassa käsitellään kummallisen paljon asioita, jotka on merkitty salaisiksi. Esimerkkejä on paljon. Kunta myy kiinteistöä: kiinteistön tiedot ovat salaisia.

Pitäjänuutiset

Mäntyharjun kunnassa käsitellään kummallisen paljon asioita, jotka on merkitty salaisiksi. Esimerkkejä on paljon. Kunta myy kiinteistöä: kiinteistön tiedot ovat salaisia. Kunta ottaa käyttöön kriisiajan toimet: mitä se tarkoittaa, on julistettu salaiseksi. Kunta vuokraa tilojaan: kaikki tiedot vuokrasopimuksesta ovat salaisia. Kunta jättää myös kertomatta joistain asioista edes otsikkotasolla, eli meillä on päätöksentekoa, josta kukaan ei tiedä mitään.

Hyvään hallintoon kuuluu se, että kaikista näistä asioista tiedotetaan vähintään yleisellä tasolla, vaikka yksityiskohdissa olisikin salattavaa tietoa. Kunnan strategisissa ohjeissa mainitaan avoimuus, mutta pöytäkirjoista paistaa aivan toisenlainen totuus.

Tein graduni Suomen hallinnon avoimuudesta ja julkisuuslainsäädännöstä, jossa kansalaisille ja kuntalaisille taataan hyvin laajat tiedonsaantioikeudet. Sen jälkeen jopa EU:n perussopimuksessa säädettiin, että päätökset pitää tehdä niin avoimesti kuin mahdollista. Julkisuuslainsäädäntö on täydentynyt myös siten, että valmisteilla olevat asiat ovat julkisia. Kun esimerkiksi selvitys valmistuu, se on välittömästi julkinen, ei vasta sitten, kun se on käsitelty kunnan päätöksentekoelimissä.

Laki määrittää myös salassapidon edellytykset. On selvää, että yksityisen ihmisen terveys- ym. tiedot ovat tiukasti suojeltuja. Sen sijaan se, miten kunnan varoja tai tiloja käytetään, ei ole salassa pidettävää tietoa. Se, kenen kanssa kunta tekee sopimuksia ei voi olla salassa pidettävää. Sopimuskumppanin, esimerkiksi yrityksen, liiketoimintaa koskevat tiedot voivat olla salassa pidettäviä, ei se, että sopimus tehdään. Tässä vain muutamia esimerkkejä laajasta lakipaketista.

Kunnan on lain hengen mukaan pidettävä yllä julkista diaariota, eli luetteloa, johon merkitään aikajärjestyksessä virastoon saapuneet tai sieltä lähteneet asiakirjat. Jos joku innokas haluaisi siihen tutustua, kunnan on annettava siihen mahdollisuus. Emme taida edes olla tietoisia siitä, mitä kaikkea meillä on oikeus tietää.

Yksi ongelma on, että kunnassa ei ole riittävää osaamista. Ehdotankin, että seuraava koulutus, johon kunnan johtohenkilöt ja myös kaikkien poliittisten ryhmien johto ottaa osaa, koskee julkisuuslainsäädäntöä ja sen toteuttamista Mäntyharjussa – kuntalaisten parhaaksi.

Minna Ojamies

toimittaja ja tiedonhaluinen kuntalainen

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka