0

Nuoret osalliksi: Mäntyharju saattaa yhteen nuoria ja päättäjiä

Mäntyharjulaiset nuoret saavat ensi talvena mahdollisuuden päästä tenttaamaan poliitikkoja.
Ei mitä tahansa poliitikkoja, vaan päättäjiä vallan huipulta, eduskunnasta, sekä mahdollisesti EU-tason vaikuttajia.
Paikkana on kirjaston etätyöpiste Kuutio, missä tapaaminen järjestetään virtuaalisesti.
– Kehitämme ja kokeilemme mallia, jolla saataisiin syntymään aitoa dialogia nuorten ja poliitikkojen välille, kertoo nuorisotyöntekijä Jonna Juhola.
Kunta on mukana Sitran hankkeessa, jossa kirjastoihin rakennetaan kohtaamispaikkoja keskusteluille. Kohderyhmäksi Mäntyharjulla on valittu nuoret.
– Tavoitteemme on iso: Tästä on tarkoitus luoda koko maahan konsepti, jossa etäneuvottelut ovat vain yksi osa, kertoo kirjastotoimen johtaja ja kansalaisopiston rehtori Jari Hautamäki.

Nuoret laativat listan heitä kiinnostavista kysymyksistä. Ryhmä kootaan nuorisovaltuustosta, lukion oppilaskunnasta ja nuorten työpajalta. Kiinnostuneita tavoitellaan lisäksi etsivän nuorisotyön avulla.
Nuorten osallisuutta halutaan parantaa tilanteessa, jossa politiikka-puhe ei ole heidän suosiossaan.
85 prosenttia 15-29 -vuotiaista nuorista ei ollut mukana poliittisessa toiminnassa vuonna 2018, kertoo nuorisobarometri mainitulta vuodelta.
Poliittisista asioista keskustelemiseen osallistui somessa tai nettifoorumeilla 35 prosenttia, järjestöissä vielä vähemmän.
Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa nousi äänestysprosentti eniten alle 34-vuotiaiden ikäryhmissä.
Silti nuoret äänestävät edelleen merkittävästi muita ikäluokkia vähemmän.

– Vanhat vaikutuskanavat eivät enää toimi. Marketin aulassa seisova poliitikko ei tavoita nuoria, epäilee Hautamäki.
Hän vierastaa koko politiikka-sanan käyttöä tässä yhteydessä, ja puhuu mieluummin edellytysten luomisesta keskustelulle ja kohtaamisille.
– Alamme valmentaa nuoria tunnistamaan heille tärkeitä asioita. Kun he kiinnostuvat niihin vaikuttamisesta, se vaikuttaa myös äänestämiseen, uskoo Hautamäki.
Jonna Juhola uskoo, että myös kunnan luottamushenkilöt kaipaavat vuoropuhelua ja yhteistä kieltä nuorten kanssa.
Kohtaamisia onkin tarkoitus harjoitella paikallisten päättäjien kanssa.
Myöhemmin käännytään lähiseudun eduskuntakasvojen pariin. Pöydän toiselle kutsuttaneen muun muassa ministerit Jari Leppä (kesk.) ja Lahdesta kotoisin oleva Ville Skinnari (sdp), sekä kansanedustaja Antti Häkkänen (kok.).

Kirjastolle suunnitellut nuorten ja päättäjien tapaamiset juontavat juurensa Suomen hallitusohjelmaan saakka.
Vuoteen 2025 yltävään hallituksen demokratiaohjelmaan kuuluu nuorten osallisuuden ja kuulemisen kehittäminen.
Tähän on tarttunut Sitra käynnistämällä hankkeen ”Kirjastoista kansanvallan areenaksi”. Sitran mukaan suomalaista demokratiaa vahvistaisi nykyistä parempi yhteys kansalaisten ja päättäjien välillä. Uudenlaisiksi kansanvallan foorumeiksi soveltuisivat yleiset kirjastot, joiden perustehtäviin on alusta alkaen kuulunut demokratian tukeminen.
Sitra tunnettiin aikaisemmin Suomen itsenäisyyden juhlarahastona. Nykyisin se ilmoittaa olevansa ”poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton tulevaisuustalo”.
Sitra on valinnut Mäntyharjun kirjaston yhdeksi kuudesta suomalaisesta kirjastosta, jotka kehittävät uusia toimintatapoja kansalaisten ja poliitikkojen väliseen vuorovaikutukseen. Tähän tarkoitukseen kunta on saanut Sitralta 70 000 euron rahoituksen.

Juttua oikaistu 22.10: Sitra on edelleen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto. Tulevaisuustalo-termi kuvaa sen toimintaa ja tavoitteita.
Kokonaisrahoitus 70 000 on myönnetty Mäntyharjun kunnalle. Siitä 40 600 tulee Sitralta ja kunnan oma osuus on 29 400. Omarahoitusosuus katetaan työllä

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.