Essoten kyyti on ollut kylmää: ”Sote-menot tuhoavat Pertunmaan”

Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Essoten talousarvio ensi vuodelle sai Pertunmaan kunnanhallituksessa ankaraa arvostelua osakseen. Pertunmaan lausunnon mukaan talousarvion luvut

Lyhytaikaiset, vaihtuvat lääkärit ohjaavat pertunmaalaisia terveyskeskukselta turhan usein kalliin erikoissairaanhoidon piiriin, epäilee kunnanhallitus.

Kaisa Parta

Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Essoten talousarvio ensi vuodelle sai Pertunmaan kunnanhallituksessa ankaraa arvostelua osakseen.

Pertunmaan lausunnon mukaan talousarvion luvut vievät pohjan pois talouden tasapainottamiselta, johon kunta on joutunut pääosin juuri kasvaneiden sote-menojen vuoksi.

”Pertunmaan kunta ei kaikilta osin voi hyväksyä talousarviota vuodelle 2021. Sote-menot tuhoavat Pertunmaan”, totesi kunnanhallitus.

Moitteita sai osakseen erityisesti Essoten palkkakustannuksia nostava palkkaharmonisointi. Palkkaharmonisoinnilla tarkoitetaan samaa työtä tekevien palkkaerojen poistamista heidän siirtyessään samalle työnantajalle, tässä tapauksessa kunnilta Essoteen.

Harmonisointi eli yhtenäistäminen voidaan tehdä esimerkiksi keskimmäiseen tai ylimpään maksettuun palkkaan.

Essotessa on arvioitu palkkaharmonisoinnin vaikutuksen olevan ensi vuonna noin kuusi prosenttia palkkakustannusten noususta, minkä lisäksi kustannuksia nostavat tavanomaiset palkankorotukset ja hoitajamitoituksen voimaan astuminen.

Näiden yhteisvaikutuksena ensi vuoden palkkamenoissa on yli 10 prosentin kasvu.

Pertunmaan kunnanhallitus pitää Essoten esittämää palkkaharmonisointia mahdottomana yhtälönä kaikille kuntaomistajille.

– Suunnitelluilla toimilla on huomattava vaikutus koko Etelä-Savon muutenkin heikentyneeseen taloudelliseen tilanteeseen, huomautetaan kunnan lausunnossa.

Essotea perustettaessa vuonna 2017 tavoiteltiin vuoteen 2021 mennessä yli 10 miljoonan euron alenemaa kustannuksissa. Lisäksi tavoiteltiin peruspalvelujen ja asiakaslähtöisyyden vahvistamista.

Pertunmaa huomauttaa, että nyt Essoten toimintakulut ovat kasvamassa, samoin ostettavien palvelujen hinta.

Kunta toivoo tarkempaa selvitystä erityisesti erikoissairaanhoidon kustannuksista. Niiden epäilleen nousseen osin siksi, että vaihtuvat, lyhytaikaiset lääkärit ohjaavat asiakkaita aikaisempaa helpommin erikoissairaanhoitoon.

Samoin kunta toivoo perhe-, sosiaali-, sekä vanhus- ja vammaispalvelujen tutkimista päällekkäisyyksien poistamiseksi.

Kiitosta Essote saa korona-pandemian hoidosta ja keskusteluyhteyden parantumisesta. Lisäksi digitaalisten palvelujen kehittämistä pidetään tärkeänä, joskin yhteistyötä kunnan kanssa toivotaan siinäkin lisättävän.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka