Mielipide: Jokaisen mäntyharjulaisen hyvinvointi on yhtä arvokas

Kuntalain tarkoituksen mukaisesti Mäntyharjun kunnan tehtävänä on järjestää kuntalaisten palvelut, sekä edistää kuntalaisten hyvinvointia ja Mäntyharjun elinvoimaa. Mäntyharjun kunta on

Pitäjänuutiset

Kuntalain tarkoituksen mukaisesti Mäntyharjun kunnan tehtävänä on järjestää kuntalaisten palvelut, sekä edistää kuntalaisten hyvinvointia ja Mäntyharjun elinvoimaa.

Mäntyharjun kunta on olemassa kuntalaisia varten ja asukkaiden hyvinvointi tulisi olla huomioitu kunnan kaikessa tekemisessä. Meidän Mäntyharjumme tulee välittää aidosti asukkaistaan ja mahdollistaa oman kotipaikkakunnan kehittäminen. Kuntalähtöisistä osallistumis- ja vaikuttamistavoista tärkeimpänä on tulevat kuntavaalit, jossa valitaan perinteisesti kunnanvaltuutetut hoitamaan juuri sinunkin asioitasi.

Kuntavaaleissa äänestäminen on erittäin tärkeää. Mäntyharjun tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa myös, miten kuntalaiset otetaan mukaan toiminnan kehittämiseen ja annetaan ihmisten vaikuttaa oman kotipaikkakunnan rakentamiseen myös vapaamuotoisen kuntalaislähtöisen toiminnan kautta.

Kaikki kuntalaiset ovat yhdenvertaisia, myös ne kaikkien hiljaisimmat. Tämän vuoksi myös Mäntyharjun tulee olla valmiimpi mahdollistamaan asukkaiden omaehtoinen toiminta, jolla kuntalainen voi edistää sekä omaa että kotipaikkakunnan hyvää elämää. Kuntalaisten on saatava vaikuttaa kotikunnan asioiden valmisteluun, päätöksentekoon ja palveluihin muutenkin kuin perinteisesti edustuksellisen demokratian kautta.

Kuntalaiset haluavat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin nopeasti ja mahdollisimman kevyellä tavalla. Mäntyharjua tulee kehittää parantamalla sähköisiä osallistumismahdollisuuksia ja hyödyntäen sosiaalista mediaa. Voimme parantaa ihmisten osallistumista, kun poistamme esteitä niin päätöksenteon suunnittelusta kuin itse päätöksenteosta. Kunnan tulee innostaa asukkaita, jotka toimivat yhteisen hyvän puolesta ja näin rakentavat Mäntyharjusta nykyistäkin paremman kodin meille kaikille.

Mäntyharjulaisten hyvinvointia parantavaa osallistumista ja kunnan palveluita tulee toteuttaa yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti riippumatta kuntalaisen taustoista. Kunnan kanssa asioidessa ei voi olla sellaista tilannetta, että asioita viedään kunnassa eteenpäin tai ollaan viemättä riippuen siitä, että onko asiaa esittänyt esimerkiksi Tiina vai Jorma. Hallintolain mukaan: ”Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin ja viranomaisen toimien on oltava puolueettomia”. Jokaista mäntyharjulaista tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja osallistumista oman elinympäristön kehittämiseen tulee kunnan tukea kaikin mahdollisin keinoin hyvinvointia rakentaen.

Mäntyharjulaisten palveluiden, hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman parantamiseksi esitän kuntalaisaloitteena kuukausittaisen kunnanjohtajan kyselytunnin järjestämistä asukkaille. Kyselytunnin sisällön on tuettava kotikuntamme asioiden avointa valmistelua päätöksentekoa varten ja tilaisuudet tulee järjestää siellä missä asukkaatkin ovat, kuten sosiaalisessa mediassa, torilla, kouluissa ja vanhusten hoivakodeissa.

Ystävänpäivänä,

Toni Maczulskij

kuntavaaliehdokas (sit.)

Kommentoi