Mielipide: Koulujen lakkauttamisen jälkipyykkiä

Hyvä päätöksenteko vaatii suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Koulujen lakkauttamisissa on nyt arvioinnin vuoro. Sivistyslautakunta on tarkastellut asiaa ja säästöjä näyttää

Kirkonkylän alaluokille hankittiin parakkikoulu syyslukukaudella 2019. Sen kustannukset kirjattiin tekniselle toimialalle, ei sivistystoimelle.

Kirsi Partonen

Hyvä päätöksenteko vaatii suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Koulujen lakkauttamisissa on nyt arvioinnin vuoro. Sivistyslautakunta on tarkastellut asiaa ja säästöjä näyttää syntyneen opetuksessa, kuljetuksissa, iltapäivätoiminnassa ja esiopetuksessa.

Opetuksesta ja sen kustannuksista en osaa sanoa mitään, mutta kuljetussäästöt eivät yllätä. Vuosi sitten seurasin kuljetuksia Yhtenäiskoulun pihassa aamuisin. Kuljettajat tekivät hyvää työtä. Mutta jos ensimmäiset lapset tulevat koulun pihalle oppitunnin verran ennen koulupäivän alkamista ja viimeiset hädin tuskin ehtivät ensimmäiselle tunnille, arvaa aikataulujen olevan tiukkoja. Kuka haluaisi tällaisen järjestelyn työpaikalle mennessään?

Iltapäivätoiminnan tarve riippuu vanhempien työtilanteesta. Ehkä nyt tarve IP-toiminnalle on vähäisempää. IP-toiminnasta on myös helpompi säästää, sitä laki säätelee perusopetusta väljemmin. Onko tarjottu toimintaa samoin kriteerein kuin aikaisemmin? Onko laskelmissa muistettu, että Kirkonkylän iltapäivätoiminnan kanssa samassa ryhmässä hoitui esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus?

Eniten ihmetytti esiopetuksen säästöt. Tunnen esiopetuksen kustannusrakenteen ja keskustelin asiasta myös viranomaisen kanssa, mutta selitystä ei löytynyt. Suurin menoerä ovat luonnollisesti henkilöstökulut. Miten on mahdollista, että esiopetuksen kustannukset ovat laskeneet? Lukuvuonna 2019-20 esiopetusta toteutettiin Yhtenäiskoulun kahdessa ryhmässä sekä kyläkouluissa yhteisissä ryhmissä 1.-2. -luokkien oppilaiden kanssa. Kyläkouluissa eskarilaiset lisäsivät palkkakustannuksia opettajan yhden viikkotunnin verran. V

iime syksynä Yhtenäiskoululla aloitti kolmas eskariryhmä, jossa on opettaja ja ohjaaja. Liimapuikkoja ja värikyniä pitää ostaa rekkakuormallinen, että rahaa kuluu henkilöstökuluja enemmän!

Pelkään kustannusten kirjaamisessa olevan vaihtelua, eivätkä luvut ole vertailukelpoisia. Tällaisilla tiedoilla päätökset tehdään.

Kysely henkilökunnalle, huoltajille ja lapsille oli tarpeellinen. Harmi vain, että taas kerran aikataulu ainakin aikuisten kyselyssä oli sellainen, että tuskin kaikki ehtivät kyselyä huomata. Ehkä siksi vastaajamäärä oli vähäinen. Pieniltä oppilailta ei taidettu mielipiteitä edes kysyä.

Jos säästöt ovat todellisia, hyvä: sitähän koululakkautuksissa kai tavoiteltiin. Toivottavasti osa rahoista käytetään oikeaan koulutyöhön ja sen kehittämiseen. Surullista, jos lasten aika menee vessajonoissa tai naulakkovuoroa odotellessa.

Kirsi Partonen

Entinen Kirkonkylän koulun opettaja

Kommentoi