Mielipide: Houkutteleva maine lisää kotikylämme verotuloja

Kokemukseni mukaan Mäntyharju on liian näkymätön ja tuntematon. En ole törmännyt pääkaupunkiseudulla asuvaan, joka olisi nähnyt Mäntyharjusta kertovia mainoksia lehdissä,

Alpi Ripatti kaipaa parempaa pöhinää Mäntyharjun markkinointiin. Vuosittaisilla Matkamessuilla Mäntyharju ei ole omalla osastollaan ollut mukana vuosiin.

Pitäjänuutiset

Kokemukseni mukaan Mäntyharju on liian näkymätön ja tuntematon. En ole törmännyt pääkaupunkiseudulla asuvaan, joka olisi nähnyt Mäntyharjusta kertovia mainoksia lehdissä, radiossa, televisiossa, sosiaalisessa mediassa tai ostoskeskuksissa.

Henkisen eli aineettoman ilmapiirin laatua ei minusta ymmärretä riittävästi. Katsotaan vain taloudellisia lukuja. Kuitenkin henkisen kasvun myötä yksilö, yhteisö ja lopulta koko kotikylämme vahvistuu henkisesti ja taloudellisesti.

Kivijalka hedelmälliselle kunnan markkinoinnille, vedolle ja pidolle on ensisijaisesti yhteisömme ja yksilöiden oma ajattelu ja viestintä. Meistä jokainen kuntalainen ja vapaa-ajanasukas on avainasemassa, millaisen mielikuvan kotikylästämme rakennamme.

Mäntyharju on ja voi olla entistä elinvoimaisempi ja houkuttelevampi paikka yrittää, asua ja viettää vapaa-aikaa.

Kotikylämme voi vahvistaa vetovoimaista ja kilpailukykyistä mainettaan pärjäävästä maalaispitäjästä, jonka mielikuva houkuttelee uusia asukkaita, osaajia, asiakkaita ja euroja.

Siksi kotikylämme markkinointi ja viestintä tarvitsee enemmän luovaa hulluutta, rohkeutta ja mielikuvitusta. Markkinointi tarvitsee täysremontin, jonka edellytys on kunnan johdon, luottamushenkilöiden, markkinoinnin, kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden tiivis vuorovaikutus ja ideoiden yhdistäminen. Keskustelu viestinnän ja markkinoinnin uudistamiseksi pitäisi aloittaa heti kuntavaalien jälkeen.

Alustana markkinoinnin ja maineen uudistustyössä erityisesti näin korona-aikana toimisi sähköinen ja mobiiliosallistuminen, joka vahvistaisi kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden osallisuutta.

Osallisuutta kunnan päätöksentekoon voitaisiin lisätä laajemminkin samalla sähköisellä alustalla ottamalla kuntalaiset mukaan muun muassa kaavoituksen, budjetin ja ympäristöasioiden valmisteluun ja järjestämällä esimerkiksi neuvoa antavia kuntalaisten äänestyksiä.

Mäntyharjun talouden haasteisiin on vastattava vahvistamalla kunnan houkuttelevaa mainetta, joka pitkässä juoksussa lisää taloudellista toimeliaisuutta ja verotuloja.

Alpi Ripatti

Kuntavaaliehdokas (kesk.)

Kommentoi