Mielipide: Kuntalaisten hyvinvointi

Kuntalain (KL410/2015) 1. pykälässä ”Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia”. Hyvinvointiin kuuluu terveyden lisäksi elämänlaatu ja turvallisuus. Kuntalaisen omiin kokemuksiin henkilökohtaisten tarpeiden

Pitäjänuutiset

Kuntalain (KL410/2015) 1. pykälässä ”Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia”. Hyvinvointiin kuuluu terveyden lisäksi elämänlaatu ja turvallisuus. Kuntalaisen omiin kokemuksiin henkilökohtaisten tarpeiden toteuttamiseen, vaikuttaminen omaan elämään ja kokemus osallisuudesta.

Kuntalaisille järjestetään ja tuotetaan palvelut tarkoituksenmukaisesti ja vaikuttavuudeltaan tehokkaasti. Katteeton optimismi ei auta. Tekemätön työ ei paranna kuntalaisten tätä laaja-alaista hyvinvointimääritelmää. Tunnistamalla ja tunnustamalla ikävätkin tosiasiat, niihin voi vaikuttaa.

Keskityn tässä suppeasti terveyteen, sosiaali- ja terveystyön osa-alueeseen.

Mäntyharjussa sairastavuuden ja ikärakenteen vuoksi terveyden- ja vanhustenhuollon tarvekerroin on 1,41 eli tarvitsemme kohdennetusti 41 prosenttia palveluja enemmän kuin keskimäärin koko maassa.

Sote-hyvinvointialueen ratkaisussa valtioneuvosto on valmistellut rahoitusmallia, joka huomioi palvelustarpeen. Sen mukaisesti Etelä-Savo ja Mäntyharju hyötyvät, siirtymäajan lisärahoitus pitää suunnata lähipalvelujen säilymiseen myös mäntyharjulaisille.

Huomioimalla palvelutarpeen mukaiset tarvevalikoidut menot, Mäntyharjun indeksi vuonna 2018 oli 96 verrattuna koko maan 100 indeksiin. Palvelut ovat jo nyt kustannustehokkaita ja tavoite on vielä parempaan, ennaltaehkäisevään lähipalveluun.

Essoten ja kunnan oman toiminnan yhteistyötä on vahvistettava. Kustannustehokkuuden rinnalle on otettava toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja vaikuttavuus.

Kuntalaisten hyvinvointi sen laajassa merkityksessä terveyden lisäksi elämänlaatuna, taloudellisena turvallisuutena, sosiaalisina suhteina ja arvoina vaatii kuntaa järjestämään palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Timo Kuoksa

valtuuston jäsen (sdp)

Julkaisemme lukijoiden kirjoituksia lehden mielipidesivulla ja verkkosivuilla. Kirjoituksia voi lähettää osoitteeseen toimitus@pitajanuutiset.fi. Kirjoituksen hyvä mitta on noin 2 500 merkkiä. Toimitus voi lyhentää ja editoida tekstejä. Julkaisemme pääasiassa omalla nimellä kirjoitettuja tekstejä. 

Kommentoi