Kansalaisopistossa suunnistettiin trendikartan avulla tulevaisuuteen — Ohessa ideoitiin kylpytuotteita valmistavan yrityksen valikoimaa

Mäntyharjun kirjaston mediapajassa on tänä kansalaisopiston lukuvuonna avattu ikkunoita tulevaisuuteen pohtimalla trendejä, megatrendejä ja hiljaisia signaaleja. Sanat eivät ole jääneet

Tero Ponto

Mäntyharjun kirjaston mediapajassa on tänä kansalaisopiston lukuvuonna avattu ikkunoita tulevaisuuteen pohtimalla trendejä, megatrendejä ja hiljaisia signaaleja.

Sanat eivät ole jääneet pelkiksi muotihokemiksi tai vaikeasti hahmottuviksi käsitteiksi.

– Jokainen osallistuja on saanut käyttöönsä henkilökohtaisen tulevaisuuskartan, jota voi muuttaa oman näköiseksi, kertoo kansalaisopiston rehtori ja Trendit ja tulevaisuus -kurssin opettaja Jari Hautamäki.

Kurssin peruskäsitteistä trendi on suurelle yleisölle tutuin. Se on ennakoitava suuntaus tai virtaus, vaikkapa tatuointien yleistyminen tai uutisten seuraaminen mobiililaitteista.

Megatrendi on trendiä laajempi, usein vääjäämätön, maailmanlaajuinen muutos. Esimerkkinä megatrendistä voisi mainita robotisaation tai populismin.

Kurssilla käytetyssä Trello-alustassa megatrendejä on nimetty 100.

– Eiväthän ne tietenkään mitään jumalansanaa ole, mutta ovat yksi lähtökohta.

Hautamäki kehitti tulevaisuuskartan Trello-alustalle yrittäjänä ennen opiston rehtorin pestiä.

Jari Hautamäki uskoo, että megatrendien avulla laadituilla tulevaisuuskartoilla voidaan kasvattaa paikallista elinvoimaa.

Henkilökohtaisten tulevaisuuskarttojen lisäksi ryhmällä on ollut myös konkreettinen yhteinen tehtävä.

– Kun kurssilaisena oli aktiivinen yrittäjä Pia Kiviranta, ryhdyimme ideoimaan yhteisöllisesti Pian Pikistarille saunatuotteita trenditietoutta hyödyntäen.

Yrityksen tuotteet tarjosivat tehtävän, jossa trendityökalujen voimaa saattoi kokeilla. Kuitenkaan laajempaakaan paikallista kehittämistä ei ole unohdettu.

– Tutustumme Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihankkeen välityksellä Etelä-Savon skenaariot 2030 sisältöihin asiantuntija Antti Ralajan johdolla, Hautamäki kertoo.

Osalle kurssilaisista pontimena opiskeluun on ollut tarve yhdistystoiminnan tai kotiseudun elinvoiman kehittämiseen. Toisilla on taas ykkösenä yrittäjän näkökulma.

Markku Sohlman kertoi lähteneensä kurssille lähinnä uteliaisuudesta. Toiveena oli saada myös välineitä yhdistysten toiminnan kehittämiseen. Monissa yhdistyksissä vaikuttavat niiden perustamisajankohdan arvot.

– Yhdistysten pitäisi pystyä ennakoimaan tulevaisuuden kehitystä. Arvomaailma on muuttunut siitä, mitä se ollut joskus 80- ja 90-luvuilla.

Sohlmanin mukaan tutustuminen yhden yrityksen tulevaisuuden näkymiin oli hyödyllistä myös omalle ajattelulle.

– Erityisesti kiinnitin huomiota heikkoihin signaaleihin.

Heikko signaali on ensioire muutoksesta, joka saattaa olla tulevaisuudessa kasvaa trendiksi tai megatrendiksi.

Pia Kiviranta otti mielellään vastaan ryhmän tarjoaman avun tuoreelle yritykselleen.

– Ryhmältä oli helppo kysyä, miten he tuotteet kokevat. Tällainen mahdollisuus oli yrittäjälle varsinainen jackpot.

Ryhmän palautteen perusteella Kiviranta nosti esille esimerkiksi trikoiden sertifikaatit.

Tuotteiden ekologisuus ja eettisyys ovat vahvistuvia trendejä.

Kiviranta kertookin yrityksensä käyttäneen sertifiotuja trikoita.

– Mutta olin ollut sokea. En ollut tuonut markkinoinnissa sertifiointeja asiakkaiden tietoon.

Muutoinkin Kivirannan omat näkemykset selkenivät.

– Sain rohkeutta erikoistua pyyheturbaaneihin ja niitä tukeviin tuotteisiin. Ennen kurssia tuoteluetteloni oli neljän sivun mittainen. Nyt se mahtuu yhdelle printtisivulle.

Heikki Koljonen on nauttinut kurssin keskusteluista.

– Harrastan kaikenlaista kiehtovien asioiden pohdiskelua. Täällä on ajatus lentänyt vapaasti. ilmapiirissä on ollut paljon samaa kuin Populuksen parlamentissa, jota itse vedän.

Historiaa harrastava Koljonen sanoo, että on oppinut huomaamaan, kuinka trendit rakentuvat. Niiden huomioiminen voi tuoda toimintaan jatkuvuutta.

– Meillä on esimerkiksi suositut Mäntyharjun markkinat. Löytyisikö trendimaailmasta jotain uutta, joka varmistaisi markkinoiden tulevaisuuden, Koljonen miettii.

– Miten olisi vähähiiliset markkinat, Hautamäki ehdottaa.

Marjo Tyrväinen kertoo tulleensa kurssille saadakseen lattiatason trenditietoutta. Tällä hetkellä Tyrväinen työskentelee koulunkäyntiohjaajana, mutta harkinnassa on oman yrityksen perustaminen.

– Täällä on ollut hyvä haistella yhdessä hiljaisia signaaleja, kypsyttää ideoita ja terävöittää omaa fokusta.

Kommentoi