Lukioon pääsy helpottuu – keskiarvo-rajaa madallettiin oppivelvollisuuden laajennuttua.

Kynnys Mäntyharjun lukioon madaltuu ensi syksynä, kun uudeksi keskiarvorajaksi on asetettu 6,8. Keskiarvo koskee peruskoulun päättötodistuksen lukuaineita. Aikaisemmin lukioon on

Abiturientit ilmaisivat oman käsityksensä lukioon pääsemisestä viime viikon penkkareissa.

Kaisa Parta

Kynnys Mäntyharjun lukioon madaltuu ensi syksynä, kun uudeksi keskiarvorajaksi on asetettu 6,8.

Keskiarvo koskee peruskoulun päättötodistuksen lukuaineita. Aikaisemmin lukioon on päässyt lukuaineiden keskiarvolla 7,0.

Rajaa alentamalla Mäntyharju vastaa elokuussa voimaan astuneeseen oppivelvollisuuslakiin, jossa oppivelvollisuusikä on nostettu 18:aan vuoteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tavoittelee oppivelvollisuuden laajentamisella koulutus- ja osaamistason nostamista, oppimiserojen kaventamista sekä koulutuksellista tasa-arvoa. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Laki sisältää hakeutumisvelvoitteen: Tänä keväänä perusopetuksen 9. luokan päättävillä on velvoite hakeutua toisen asteen koulutukseen.

Lukioon voi jatkossa hakeutua myös ilman peruskoulun päättötodistusta. Tällöin lukio arvioi harkinnanvaraisesti ja erikseen hakijan valmiudet suoriutua opinnoista.

Mäntyharjun sivistyslautakunta päätti viime tiistaina myös lukion aloituspaikkojen määräksi 75 opiskelijaa. Hakijoita on ollut vuosittain viitisenkymmentä.

Kommentoi